Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre la situació de l'atur a Mataró

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre la situació de l'atur a Mataró

El Ple d'abril, que es va celebrar el passat dijous, va aprovar la proposta de resolució conjunta que van presentar els grups municipals del PPC, PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU sobre la situació de l'atur a Mataró. La proposta es va aprovar amb el vot a favor d'aquests grups municipals i l'abstenció de la CUP.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"Les dades de l'atur a Mataró, en la línia del que es va enregistrar a Catalunya i Espanya, no són positives. A més, amb les primeres dades que tenim de febrer, s'aprofundeix aquesta tendència negativa i s'arriben als 6.841 desocupats (el valor més alt de tota la sèrie històrica que tenim a nivell municipal, que és des de gener de 1998) i en el sector de la construcció concretament hem arribat als 815 desocupats amb un creixement del 76% respecte un any abans.També resulta molt preocupant que es vagin acabant les possibilitats per aquells treballadors de més baixa formació de trobar feina fàcilment en el sector de la construcció que pateix un fort estancament, i que tot apunta que anirà a pitjor. Precisament en aquest sector es registra un important augment de la taxa d'aturats, respecte l'any anterior.

A les dades de l'atur cal afegir dades també igualment preocupants com són les de les contractacions. La variació interanual de gener de 2007 a gener de 2008 presenta una davallada de 525 unitats, fet que en termes relatius suposa un descens del 12,7%. Qui més ha contribuït a aquest descens ha estat la contractació indefinida, que ha vist com el nombre de contractes es reduïa en un 29,2% respecte del mateix mes del 2007. La contractació de menys de sis mesos també s'ha reduït considerablement, un 21,6%.

El cas de Mataró no sembla un cas aïllat sinó que malauradament aquesta situació s'està produint en diversos indrets del país. I cal tenir molt present que les previsions dels experts no són gaire esperançadores. La temuda "crisi" ja comença a fer-se visible a Mataró quan encara no ens hem recuperat de la pèrdua de la indústria tèxtil.

Els grups municipals sotasignats entenem que aquesta situació pot comportar un problema social a la ciutat i creiem que, des de l'Administració local, hem de seguir treballant com a part activa i saber avançar-nos a un escenari que es preveu complicat.

Amb tot, també hem de reconèixer l'esforç fet fins ara a la nostra ciutat, per part de tots els agents implicats i que treballem per la millora de la ocupació. Aquest és un dels objectius del Pacte local per a l'ocupació signat l'any 2004 per l'Ajuntament de Mataró, els sindicats UGT i CCOO i la FAGEM. En aquest sentit, des de l'IMPEM, com a agent que desenvolupa polítiques actives d'ocupació, i conscients de què aquests processos de desacceleració econòmica arrosseguen als col·lectius més vulnerables, com són les persones amb baix nivell de qualificació, els majors de 45 anys, les persones d'origen immigrant, els joves sense ocupació anterior,€ s'estan duent a terme, des de fa uns anys i, en concret, des de principis del 2008 una sèrie de mesures i accions concretes per abordar aquest augment de l'atur i les conseqüències que se'n deriven.

Davant, però, de les dades més recents i del que tothom pot intuir com un escenari realment complex en l'àmbit laboral, econòmic i social per a la nostra ciutat, entenem que cal convocar a tots els sectors i persones del teixit empresarial, sindical i altres sectors que puguin aportar idees i trobar solucions a aquesta greu problemàtica.

Per tot l'exposat els grups municipals sotasignats proposen al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

1.- El Govern Municipal procedirà, en el marc del Pacte per l'Ocupació del Maresme 2008-2011 i també del Consell de Seguiment del PDES, a convocar una reunió extraordinària per tractar la problemàtica de l'atur a Mataró i per donar a conèixer també aquelles accions que ja es duen a terme, així com totes aquelles que ja estan previstes i que ja hem esmentat en la nostra exposició. Aquesta reunió també ha de servir perquè tots els sectors que representen el teixit empresarial, econòmic, sindical i social puguin debatre sobre aquest difícil escenari que se'ns ve a sobre amb una davallada important de l'ocupació i fer totes aquelles aportacions que considerin adients.

2.- D'aquesta reunió, amb les aportacions de les persones que hi participin i del treball que ja vénen desenvolupant els tècnics municipals, el Govern es compromet a elaborar un document de conclusions que permeti la posada en comú de les estratègies i de les accions necessàries amb l'objectiu de crear ocupació i intentar minimitzar, en tot el possible, l'impacte negatiu que es pugui produir davant d'aquest nou escenari de complexitat laboral".

El text es va aprovar amb l'esmena "in voce" feta pel grup municipal de CiU que va afegir al punt 1 la frase: "aquesta reunió extraordinària haurà de tenir lloc en el termini de 2 mesos".