Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana a la Generalitat una reglamentació del funcionament de les ludoteques

Escoltar

El Ple demana a la Generalitat una reglamentació del funcionament de les ludoteques

Els grups municipals que conformen l'Ajuntament van votar, en el Ple del 8 de maig, una proposta de resolució presentada per CiU per millorar la regulació legal dels centres lúdics per a infants, coneguts col·loquialment com a ludoteques. La proposta de resolució es va aprovar parcialment: el primer punt de l'acord proposat es va aprovar per unanimitat, mentre que el segon es va desestimar amb els vots en contra del PSC, ERC, ICV-EUiA, els vots afirmatius de CiU i el PPC i l'abstenció de la CUP.

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"El Grup Municipal de Convergència i Unió considera l'etapa infantil com una de les més profitoses per a l'educació dels infants i el període de zero a tres anys l'entén com un període educatiu i no un període assistencial i per això creu que no té cap lògica que s'apliquin polítiques diferents a la primera etapa de l'educació infantil.

El nostre grup pensa que el treball que es desenvolupa amb la infància ha de tenir una importància prioritària i per tant requereix un seguiment per part de l'Ajuntament de la ciutat.

L'escola bressol o llar d'infants és un centre educatiu i per tant regulat per la llei educativa que ordena l'educació infantil. Així doncs, han estat aquests centres els qui han ofert a moltes famílies la possibilitat que llurs fills/es d'edats de 0 i 3 anys poguessin gaudir d'unes condicions òptimes; preparació dels professionals, Projecte Educatiu espais, instal·lacions, tot això, garantit per una normativa molt exigent, com no podia ser d'una altra manera, i que ha obligat a aquests centres a fer un gran esforç.

Les ludoteques són empreses recreatives que ofereixen a l'infant els seus serveis, jocs i activitats d'esbarjo o de diversió, classificades en jocs i atraccions segons la normativa d'un decret que aprova el Catàleg d'Espectacles, les activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990 sobre política d'espectacles, d'activitats recreatives i establiments públics.

Tot i reconèixer el paper important que tenen les ludoteques, pel que aporten als infants en el seu aspecte de desenvolupament personal, de creació i de socialització, i valorar positivament la feina dels ludotecaris, pensem que quan es tracta d'estades continuades, el millor, educativament parlant, és un centre educatiu, que anomenem escola bressol o llar d'infants i que en un futur no llunyà hauria d'ésser el Centre Educatiu d'Infantil i Primària.

Atès que el nostre grup no té coneixement de l'existència de cap pla de control i seguiment de ludoteques a la ciutat de Mataró per part de les autoritats educatives, doncs, en altres ocasions la resposta del govern municipal ha estat que la intervenció des de l'ajuntament es realitza mitjançant la funció d'inspecció respecte a les llicències d'obertures d'establiments amb el marc normatiu existent: el Reglament d'Activitats, Normativa del Pla General, Pla Especial per a ús recreatius, Norma bàsica d'edificació, el Reglament General de Policia i Espectacles, la Norma de Barreres Arquitectòniques, el Reglament d'Electrotècnic de Baixa Tensió i la Normativa de Rètols.

Atès que encara no s'ha abordat el tema des de la Generalitat on es plantegés el vuit legal que avui per avui es dóna, doncs no està desenvolupada la normativa que ens permet separar i exigir a uns i a altres condicions que fossin alienes a l'activitat que duent a terme.

I en conclusió, no demanem tancar les ludoteques sinó que l'Ajuntament en tingui responsabilitats pel seu funcionament i que ens dotem d'una nova normativa que reguli aquesta activitat.

La solució seria que en el desenvolupament de la normativa que s'haurà de produir com a desenvolupament de la reglamentació de la nova Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació que deriva a les Comunitats Autònomes el desenvolupament normatiu de l'antiga etapa infantil 0-3 anys, i que la Generalitat estableixi una reglamentació per a la Llar d'Infants i una altra per a les Ludoteques.

Per tot això proposem al Ple l'aprovació dels següents

ACORDS:

Primer.- Reclamar al Govern de la Generalitat una reglamentació clara i urgent del funcionament de les ludoteques.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament un Decret en el que s'aprovi el traspàs de les competències sobre llicència, funcionament i inspecció de les ludoteques al Departament de Benestar i Família".