Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l'any 2009

Escoltar

L'Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l'any 2009

La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, va aprovar, per decret del 27 d'octubre, el calendari fiscal per a l'exercici 2009, que va donar-se a conèixer a la Comissió Informativa de Serveis Centrals del 13 de novembre.

Les obligacions fiscals dels ciutadans amb la hisenda municipal pel que fa a impostos i taxes de caràcter periòdic són les que a continuació es detallen amb el respectiu calendari que inclou el període de pagament voluntari i obligatori:

CONCEPTE

INICI

FINAL

Impost de vehicles de tracció mecànica

27/02/2009

04/05/2009

Taxa manteniment entrada vehicles

27/02/2009

04/05/2009

Taxa ocupació via pública

27/02/2009

04/05/2009

1er Semestre Taxa mercats

02/04/2009

04/05/2009

IBI urbà          

30/04/2009

03/07/2009

IBI urbà, 1ª Fracció rebuts domiciliats

 

01/07/2009

2n Semestre  taxa mercats      

01/09/2009

02/10/2009

IBI urbà 2ª fracció rebuts domiciliats

 

02/11/2009

Impost sobre activitats econòmiques

01/09/2009

02/11/2009

Taxa de cementiris

01/09/2009

02/11/2009

Taxa animals domèstics

01/09/2009

02/11/2009

Taxa de brossa domiciliària

02/10/2009

03/12/2009

Preu públic brossa comercial

02/10/2009

03/12/2009

IBI rústic

02/10/2009

03/12/2009

Taxa aprof. especials domini públic serveis telef. Mòbil

02/10/2009

03/12/2009

El termini per sol·licitar la subvenció a la taxa de la brossa domiciliària es manté des de principis d'any fins al 31 de maig de 2009.

Les formes de pagament i les modalitats d'ingrés són les següents:

- Dirigir-se a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores juntament amb el document d'ingrés.

- Fer el pagament a través de caixers automàtics per a aquells documents amb codi de barres.

- En efectiu o amb xec bancari a les oficines de recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situat a la ronda de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. L'horari d'atenció al ciutadà és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

- Per domiciliació bancària.

- A través d'Internet accedint a l'adreça: http://orgt.diba.es/orgt/

- Mitjançant targeta de crèdit trucant al telèfon 902 123 623 d'atenció al contribuent de l'Organisme de Gestió Tributària.

Els períodes de pagament dels impostos i taxes que encara són vigents per al 2008 es poden consultar al web municipal.