Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova l'ordenació de volums del nou edifici del Centre d'Atenció Primària de la ronda de Joan Prim

Escoltar

L'Ajuntament aprova l'ordenació de volums del nou edifici del Centre d'Atenció Primària de la ronda de Joan Prim

La Junta de Govern Local ha aprovat avui inicialment l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici que preveu construir la Generalitat de Catalunya per aplegar en un únic immoble els centres d'atenció primària de la ronda de Joan Prim i de la Riera, i el Centre d'Atenció a la Dona. El nou edifici es construirà als terrenys que ocupa l'actual Centre d'Atenció Primària (CAP) de la ronda de Joan Prim, després de l'enderroc de les instal·lacions existents.


En concret, es tracta de la parcel·la situada a la ronda de Joan Prim, entre els carrers de Diego de Velázquez i del Bisbe Benet i Serra, que té 937,28 m2. L'edificabilitat màxima prevista és de 4.484,32 m2 de sostre.


L'estudi de detall, que han redactat Espinet/Ubach arquitectes i associats per encàrrec de l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) de la Generalitat de Catalunya, defineix les condicions d'edificació del nou equipament, concretant la volumetria i definint, entre altres, els accessos i el tractament de les façanes i la coberta.


La redacció d'aquest estudi de detall i la seva aprovació per part de l'Ajuntament és el pas previ a la sol·licitud de la llicència d'obres. Per dur a terme les obres d'enderroc i nova construcció, la Generalitat haurà de traslladar provisionalment a una altra ubicació els serveis que ara allotja aquest immoble.


Contingut de l'estudi de detall


En primer lloc, l'estudi de detall ajusta els límits de la parcel·la per eliminar els xamfrans actuals. Pel que fa a la volumetria, es proposa un edifici alineat al carrer que tindrà diferents alçades i fondàries en funció de l'amplada i les característiques de cadascun dels carrers que l'envolten.


La façana principal donarà a la ronda de Joan Prim i tindrà una alçada de 6 plantes (planta baixa + 5 plantes pis) i una fondària de 20 metres. Al carrer de Diego de Velázquez, l'alçada serà de 4 plantes (planta baixa + 3 plantes pis) i al carrer del Bisbe Benet i Serra tindrà 3 plantes (planta baixa + 2 plantes pis). La fondària de l'edifici a l'àmbit d'aquests dos carrers serà de 12 metres.


A la cantonada de la ronda de Joan Prim amb el carrer del Bisbe Benet i Serra es produeix un esglaonament progressiu de l'alçada de l'edifici per millorar la relació de la nova construcció amb les edificacions veïnes del Grup Goya, conjunt de cases noucentistes incloses dins el catàleg pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.


Un cop aprovat inicialment, l'estudi de detall ha de superar ara un període d'exposició pública de 20 dies, a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.


 


Imatge vitual del futur edifici