Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització del carrer de Massevà

Escoltar

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització del carrer de Massevà

El Servei d'Obres va començar ahir les obres de reurbanització del carrer de Massevà. Aquest vial, que es troba entre la Riera i el carrer de Guifré el Pelós i és paral·lel a la Muralla de la Presó, es pavimentarà a un sol nivell donant prioritat a l'espai destinat als vianants, tal com s'ha fet amb altres carrers del Centre.

L'àmbit d'actuació comprèn 970 m2, que és tota la superfície del carrer i de les connexions d'aquest amb La Riera, el Caminet de les Vinyes i el carrer de Guifré el Pelós.

El projecte preveu diferenciar la calçada de les voreres mitjançant diferents materials de construcció allà on l'amplada del carrer ho permet. Així, al tram del carrer de Massevà entre el carrer de Guifré el Pelós i el Caminet de les Vinyes les voreres tindran una amplada variable, de 0,80 a 1,20 metres, i es pavimentaran amb lloses de pedra artificial; mentre que la calçada tindrà 3 metres d'ample i serà de llamborda de formigó. El tram del carrer entre La Riera i el Caminet de les Vinyes, més estret, es pavimentarà tot amb llamborda de formigó.

Les voreres de connexió amb el Caminet de les Vinyes es pavimentaran amb panot de morter de ciment.

Es formarà el nom del carrer amb la col·locació al paviment de lletres de planxa de fosa dúctil, igual que a d'altres carrers del Centre. També es col·locaran papereres.

Renovació dels serveis

El projecte preveu renovar la xarxa de clavegueram, substituint els trams de col·lector que sigui necessari; realitzant nous pous de registre i anul·lant els existents; construint nous embornals sifònics i renovant les escomeses. L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) també substituirà les baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals obsolets.

Es preveu el soterrament i grapat a les façanes dels edificis de les línies elèctriques. També es soterraran les línies de telefonia als encreuaments dels carrers.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es substitueixen els punts actuals, ubicats sobre les façanes, per nous punts de llum que estaran instal·lats sobre suport de braç mural de tub d'acer galvanitzat fixat a la façana. Els punts de llum estaran ubicats, com ara, a un únic costat del carrer. Les làmpades seran de vapor de sodi de 100 W, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer.

L'empresa Vialitat i Serveis SL és l'adjudicatària dels treballs, que tenen un pressupost de 133.717 euros. La primera fase de les obres, d'aproximadament 2 mesos de durada, afecta al tram comprès entre el carrer de Guifré el Pelós i el Caminet de les Vinyes. En una segona fase, també de 2 mesos de durada, s'executarà el tram entre el Caminet de les Vinyes i la Riera. Finalment, es faran les obres corresponents a la cruïlla del carrer de Massevà amb el Caminet de les Vinyes, que està previst que durin unes 3 setmanes. Aquesta última fase comportarà el tall de circulació del Caminet de les Vinyes.