Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia la urbanització dels carrers que uneixen la plaça de Santa Maria amb el carrer de l'Hospital

Escoltar

L'Ajuntament inicia la urbanització dels carrers que uneixen la plaça de Santa Maria amb el carrer de l'Hospital

El Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró té previst iniciar, el dilluns 4 de febrer, les obres d'urbanització del carrer de la Beata Maria, del carrer de Sant Simó i de la baixada d'en Narcís Feliu de la Penya.

L'obra de millora engloba tres tipus d'actuacions:

- El projecte d'actuació arqueològica que ha estat adjudicat a l'empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL, amb un pressupost de 103.144,02 euros.

- La substitució de la xarxa de clavegueram i la instal·lació d'una nova xarxa d'abastament d'aigua potable que anirà a càrrec de l'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) per un pressupost de 250.696 euros.

- La urbanització final d'aquests carrers que va ser adjudicada a Constraula, SA, amb un pressupost de 308.592,44 euros.

Aquests treballs, amb una durada estimada de 10 mesos i mig, es dividiran en dues fases temporals. El pressupost global de l'obra és de 662.432,46 euros.

Fase 1, febrer-agost

En aquesta primera fase, els treballs es faran als carrers de Sant Simó i a la baixada d'en Narcís Feliu de la Penya. En primer lloc es farà l'enderroc dels paviments d'aquests vials per poder fer les prospeccions arqueològiques que es faran en tres punts. Aquests punts han estat triats en base a documents històrics. A banda de les tres cales, el projecte arqueològic contempla el seguiment de tota la obra per detectar qualsevol troballa en qualsevol de les fases.

AMSA renovarà completament la xarxa de clavegueram que està degradada pel temps, substituirà les canonades i anul·larà els pous de registre existents per fer-ne de nous. Les baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals existents, del tipus "gerrer", es substituiran. També es projecte la construcció de nous embornals sifònics que recolliran l'aigua superficial per enmig de la calçada.

El projecte d'urbanització preveu la instal·lació d'un paviment, a un únic nivell, amb un pendent del 2% cap al centre del carrer. La base del carrer s'efectuarà amb llosa de formigó i el paviment serà de granit gris flamejat amb una tira central de pedra granítica fosca negre per on correrà l'aigua de la pluja. Es col·locaran els noms del carrers a sobre de planxes on hi haurà gravades les respectives lletres.

Afectacions al trànsit

Els carrers de Sant Simó i la baixada d'en Narcís Feliu de la Penya quedaran tallats al trànsit durant aquesta fase. Tampoc es podrà accedir a la plaça del Fossar Xic. Durant aquest període, els carrers de la Beata Maria, de Magí de Villalonga, de na Pau i de la Palma s'habilitaran en doble sentit per facilitar la circulació per aquesta zona. Es recomana utilitzar la zona de càrrega i descàrrega de la plaça de l'Ajuntament.

Fase 2, agost-desembre

En aquesta segona fase, es millorarà el carrer de la Beata Maria. En aquest tram també s'efectuarà l'enderroc del paviment per procedir a fer dues prospeccions arqueològiques en dos punts determinats. Els mètodes, procediments i materials utilitzats per AMSA i per l'empresa adjudicatària de la urbanització d'aquest carrer seran els mateixos que en la primera fase del projecte.

Afectacions al trànsit

El carrer de la Beata Maria quedarà tallat al trànsit durant aquests mesos quan el trànsit quedarà restablert als carrers de Sant Simó i la baixada d'en Narcí Feliu de la Penya. Es recomana utilitzar la zona de càrrega i descàrrega de la plaça de l'Ajuntament.