Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inverteix la meitat del romanent en projectes per millorar la ciutat i oferir més serveis

Escoltar

L'Ajuntament inverteix la meitat del romanent en projectes per millorar la ciutat i oferir més serveis

El Ple del 8 de maig va aprovar la modificació del pressupost de l'exercici 2008 de l'Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura (PMC), l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).

La liquidació del pressupost de l'exercici 2007 de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms ha donat un romanent de tresoseria d'1.832.044,70 euros. D'aquesta xifra, gairebé la meitat es destinarà a diverses actuacions per millorar la ciutat i els serveis que s'ofereixen a la ciutadania, mentre que la resta es reservarà a l'estalvi.

Estalvi

Per una banda, 950.394,98 euros es deixaran d'aplicar i s'estalviaran davant la situació socioeconòmica actual. Aquesta conjuntura fa preveure una disminució en el pressupost municipal d'ingressos de 2008 per la davallada en el cobrament de la taxa sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la taxa d'obres, construccions i instal·lacions.

Nous equipaments i cultura

D'altra banda, la resta del romanent de l'exercici 2007, 881.649,72 euros, s'invertirà en els conceptes que a continuació es detallen:

- Lloguer i arranjament d'un local per al Patronat Municipal d'Esports (PMC): 99.000 euros
- Lloguer i arranjament d'un local per a una oficina a Rocafonda per al seguiment de la Llei de barris: 67.200 euros
- Lloguer i arranjament d'un local per documentar el Fons Miralles: 82.000 euros
- Adquisició de dos pisos a ADIGSA per atendre situacions de ciutadans amb problemàtica social: 49.670,72 euros
- Arranjament del local per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA): 63.000 euros
- Arranjament d'un local per ampliar el Casal de la Gent Gran de l'Havana: 25.000 euros
- Arranjament d'una aula d'informàtica al Centre Cívic Pla d'en Boet: 10.000 euros
- Adquisició del fons audiovisual de Televisió de Mataró: 195.779 euros
- Adequació d'una sala de reunions a l'Ajuntament: 100.000 euros
- Arranjament de la piscina municipal: 140.000 euros
- Aportació del Patronat Municipal de Cultura (PMC) a la celebració del Mil·lenari de Santa Maria: 50.000 euros.

En el Ple també es va aprovar el traspàs del romanent de tresoreria de l'IMPEM i l'EUPMt a l'Ajuntament amb uns imports de 36.160,52 euros i 4.788,44, respectivament. Pel que fa al PME, aquest va tancar l'exercici amb un romanent de tresoreria negatiu (-31.869,68 euros) que es compensarà amb el romanent positiu de l'Ajuntament.