Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament millorarà l'accessibilitat de sis cruïlles de Cerdanyola

Escoltar

L'Ajuntament millorarà l'accessibilitat de sis cruïlles de Cerdanyola

L'Ajuntament renovarà sis cruïlles del barri de Cerdanyola, millorant l'accessibilitat i ordenant el mobiliari urbà i les línies de serveis. Aquesta actuació, que ha aprovat avui inicialment la Junta de Govern Local, s'emmarca en el projecte d'intervenció integral a Cerdanyola, subvencionat per la Llei de barris.

Les cruïlles afectades són:

- Ronda de la Cerdanya amb carrer del Vallès.

- Carrer del Vallès amb carrer de la Trinitat. L'actuació també inclou la millora del carrer de la Trinitat entre els carrers Ample i del Mar; i del carrer del Mar entre els carrers de la Trinitat i de Tarragona.

- Carrer de Tarragona amb carrer d'Àngel Guimerà.

- Carrer de Queralbs amb carrer de Josep Maria Pellicer.

- Carrer Major amb carrer del Molí de Vent.

- Carrer Major amb carrer de la Verge de la Fuensanta.

L'actuació té com a objectiu ordenar i fer compatibles els diferents usos de l'espai públic, donant prioritat a l'ús cívic i veïnal, de manera que es converteixin en un lloc de pas i trobada agradable.

Es preveu construir passos elevats, mantenint les voreres pavimentades amb panot però utilitzant llambordí de pedra artificial per a la calçada. La secció de la calçada es reduirà al mínim necessari, destinant la resta a vorera, mobiliari urbà, contenidors i, on és possible, aparcament i arbrat.

També es soterraran els contenidors situats a les cruïlles del carrer del Vallès amb la ronda de la Cerdanya i amb el carrer Ample, els instal·lats al carrer de Tarragona, i els que es troben a la cruïlla del carrer Major amb el carrer del Molí de Vent.

El projecte preveu el soterrament a les cruïlles de les línies aèries d'electricitat i telefonia.

Les obres tenen un pressupost per contracte de 773.323 euros, tot i que la inversió de l'Ajuntament en el projecte es preveu que arribi a 956.548 euros. La diferència es destinarà a sufragar part del soterrament de les línies elèctriques i de telefonia. El termini d'execució previst per executar els treballs és de 9 mesos. L'actuació estarà finançada al 50% per l'Ajuntament i per la Generalitat de Catalunya, amb l'ajut procedent de la convocatòria de la Llei de barris, que a la vegada incorpora una subvenció procedent dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Abans de començar els treballs, el projecte haurà de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

Modificació del projecte de la Llei de barris

El projecte d'intervenció integral de Cerdanyola, que va ser objecte de la subvenció de la Llei de barris, preveia la reurbanització de 4 eixos cívics. L'actuació més important era la reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, que es va inaugurar al desembre de 2006.

Els altres 3 eixos cívics finalment no es reurbanitzaran com es preveia inicialment, sinó que aquestes actuacions seran substituïdes pel projecte de millora de cruïlles que ara s'aprova. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió després de valorar els problemes de mobilitat i aparcament d'aquest sector de la ciutat.

El projecte de millora d'accessibilitat de les cruïlles es va presentar el passat dimarts, 30 de setembre, als membres de Grup de treball d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient del Consell Territorial de Cerdanyola, i també es va donar a conèixer a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials de l'Ajuntament.

Altres actuacions previstes

Dins de l'àmbit de la Llei de barris a Cerdanyola, l'Ajuntament té previst aprovar, licitar i adjudicar al 2009 el projecte de millora del carrer de Burriac, actuació que s'ha incorporat a la proposta de Programa d'Actuació Municipal (PAM) per al 2009. També hi figuren com actuacions previstes per a l'any que ve l'aprovació dels projectes de millora dels carrers de Calasanç Marquès i de la Verge de las Maravillas.