Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament rebrà més d'un milió i mig d'euros de la Generalitat per desenvolupar accions de Benestar Social

Escoltar

L'Ajuntament rebrà més d'un milió i mig d'euros de la Generalitat per desenvolupar accions de Benestar Social

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i la consellera d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila, han signat aquest matí el contracte programa en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social per a l'exercici 2008.

El contracte programa 2008-2011 i les fitxes annexes per al 2008 estableixen els objectius generals i específics, les accions a desenvolupar, els recursos tècnics i financers, els compromisos de l'ens local i la Generalitat i el sistema d'indicadors d'avaluació dels programes objecte de col·laboració entre l'ens local i la Generalitat.

Amb la signatura d'avui, l'Ajuntament accepta les aportacions que consten en el Contracte Programa i les fitxes annexes, per un import total d'1.793.939,11 €, pels següents conceptes per al 2008:

-Professionals equips bàsics, servei d'atenció domiciliària i teleassistència: 692.163,50 €

-Professional de referència de discapacitats: 37.991,72 €

-Referent de la dependència: 45.000 €

-Pla de suport per Programa Individual d'Atenció (PIA): 37.332,60 €

-Serveis d'atenció domiciliària per dependències: 264.343,50 €

-Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 50.000 €

-Programa Minuts Menuts: 38.839,10 €

-Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles: 10.270 €

-Acollida i integració a persones estrangeres immigrades: 312.236,69 €

-Programa d'inclusió social: 68.258,34 €

-Servei de transport adaptat: 91.873.66 €

-Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA): 144.380 €

-Accions formatives per a professionals dels serveis socials: 1.250 €.