Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s'adhereix al Pacte d'alcaldes per una Europa amb energies sostenibles

Escoltar

Mataró s'adhereix al Pacte d'alcaldes per una Europa amb energies sostenibles

El Ple de juliol va aprovar per unanimitat la proposta de resolució per a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Pacte d'alcaldes per una Europa amb energies sostenibles.

El text de la proposta és el següent:

"La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat "Pacte d'Alcaldes", una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l'escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s'ha considerat que les ciutats han de liderar l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament de Mataró té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

Per tot l'exposat es proposen al ple municipal els següents acords:

Primer.- L'Ajuntament de Mataró fa seus els objectius de la Unió Europea per l'any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d'acció en favor de les fonts d'energies renovables.

Segon.- L'Ajuntament de Mataró es compromet a elaborar un Pla d'Acció d'Energia Sostenible en un termini màxim d'un any des de la data d'adhesió al Pacte. L'abast del document respondrà a les directrius que s'estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d'aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Tercer.- L'Ajuntament de Mataró es compromet també a elaborar un informe bianual per l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d'Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d'Alcaldes per l'Energia sostenible a Europa.

Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea i al President Delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s'hi adhereixin. Així com a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya".