Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró comença a tramitar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis

Escoltar

Prohabitatge Mataró comença a tramitar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis

La ciutadania interessada en fer obres de reforma d'un edifici o d'un habitatge poden demanar, de l'1 d'abril al 30 de maig, els ajuts que gestiona l'empresa pública municipal Prohabitatge Mataró, SA.

Les subvencions poden ser d'un màxim de 8.400 euros, si es tracta de la rehabilitació d'un habitatge, i d'un màxim de 7.000 euros per habitatge o local, en el cas de la rehabilitació d'edificis.

Els ajuts els ofereix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i, a Mataró, els gestiona Prohabitatge.

Rehabilitació d'habitatges

Abans de fer les obres per posar al dia un habitatge, és imprescindible haver sol·licitat l'Informe Intern d'Idoneïtat (III) amb anterioritat a l'any 2008 i disposar del resultat favorable, la inspecció tècnica gratuïta que valora la necessitat, idoneïtat i coherència tècnica de realitzar les obres de rehabilitació.

S'entén com a rehabilitació d'un habitatge, les reparacions d'un pis o d'una casa destinades a residència habitual i permanent. Es poden demanar diferents subvencions, que són compatibles entre sí i poden ser acumulables, segons el tipus d'obra a realitzar:

- Actuacions per dotar els habitatges de les condicions mínimes d'habitabilitat (fins a un màxim de 8.400 euros).

- Adequació a la norma vigent de les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament (fins a un màxim de 700 euros).

- Actuacions destinades a facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge, només per a persones amb consideració legal de mobilitat reduïda (fins a un màxim de 7.200 euros).

- Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic adaptant els habitatges als paràmetres que exigeix la normativa vigent (fins a un màxim de 1.400 euros).

Els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges els poden demanar els propietaris d'un habitatge llogat o el llogater amb el consentiment del propietari; els propietaris -persona física o jurídica- que rehabilitin habitatges per a destinar-los al lloguer; o els propietaris que rehabilitin l'habitatge per a ús propi, que tinguin uns ingressos familiars inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquests ingressos es calculen en relació al número de membres de la unitat familiar.

Els requisits que cal complir per rebre les subvencions són els següents:

- Realitzar prèviament l'Informe Intern d'Idoneïtat.

- L'edifici ha d'haver estat construït abans del 31 de desembre de 1980.

- Si es ven l'habitatge abans de cinc anys, caldrà retornar els ajuts obtinguts.

- Els habitatges han d'estar destinats a residència habitual i permanent.

- En el cas que els habitatges siguin per vendre o llogar, els habitatges de venda passaran a ser habitatges de protecció oficial, durant 90 anys, mentre que els habitatges de lloguer es destinaran a lloguer protegit durant 10 anys.

- El termini d'execució de les obres no podrà excedir d'un any a partir de la data de la resolució de subvenció, encara que es podrà demanar pròrroga.

Rehabilitació d'edificis

Per realitzar les obres de rehabilitació d'un edifici, és imprescindible haver sol·licitat prèviament el Test de l'Edifici (TEDI) amb anterioritat a l'any 2008, la revisió tècnica gratuïta que analitza la seguretat i valora l'estat de tots els elements comuns d'un edifici d'habitatges.

Els edificis que es sotmetin a rehabilitació han d'estar destinats a residència habitual o permanent. Les subvencions poden ser per a diferents tipus d'obres:

- Subvencions per a patologies, deficiències i risc (fins a un màxim de 7.000 € per habitatge o local).

- Subvencions per a accessibilitat (fins a un màxim de 6.000 € per habitatge o local).

- Subvencions per a instal·lacions comunitàries (fins a un màxim de 2.600 € per habitatge o local).

- Subvencions per a la sostenibilitat (fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge o local).

Els ajuts per a la rehabilitació d'edificis els poden demanar les comunitats de propietaris (persona jurídica) o llogaters amb l'autorització del propietari per fer obres a l'immoble; els propietaris d'un edifici sencer (persona jurídica); o els propietaris d'edificis (persona física) destinat fonamentalment a residències habituals.

Els requisits que cal complir per rebre les subvencions són els següents:

- Realitzar prèviament el TEDI a l'edifici.

- L'edifici ha d'haver estat construït abans del 31 de desembre de 1980, excepte en programes d'accessibilitat i sostenibilitat i eficiència energètica, excepte subvencions per accessibilitat.

- Un cop rehabilitat, l'edifici ha de tenir un 70% destinat a habitatge.

- Si es ven l'habitatge abans de cinc anys caldrà retornar els ajuts obtinguts.

- Els habitatges han d'estar destinats a residència habitual i permanent.

- En el cas que els habitatges siguin per vendre o llogar, els habitatges de venda passaran a ser habitatges de protecció oficial, mentre que els de lloguer es destinaran a lloguer protegit durant 10 anys.

- El termini d'execució de les obres no podrà excedir d'un any a partir de la data de la resolució de subvenció, encara que es podrà demanar pròrroga.

Presentació de sol·licituds

La informació i els impresos de sol·licitud es poden obtenir a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, als centres cívics, al telèfon d'atenció ciutadana 010, a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró, o bé al web:

http://www.grup-pumsa.cat/serveis-prohabitatgemataro/impresos.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h.