Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró obre el termini per sol·licitar els habitatges públics de venda de l'àmbit de Can Gassol

Escoltar

Prohabitatge Mataró obre el termini per sol·licitar els habitatges públics de venda de l'àmbit de Can Gassol

Són un total de 27 habitatges de venda, 21 dels quals en règim de protecció oficial i 6 en règim de preu concertat, que s'adjudicaran amb plaça d'aparcament i traster vinculats. El termini de sol·licituds s'inicia avui, 13 d'octubre i finalitza el 28 de novembre.

Els habitatges, que s'estan construint actualment a l'àmbit de Can Gassol, es situen en un bloc en forma d'"U" que dóna façana als carrers de Floridablanca, de José Francisco Pacheco i d'Enric Prat de la Riba. El conjunt crea un nou espai públic interior que envolta la part que es conserva de les fàbriques de Can Gassol per al seu futur ús com a equipament comunitari.

La construcció dels 27 habitatges de protecció i concertats la promou l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i la gestiona la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA.

Característiques dels habitatges

Els 21 habitatges de protecció oficial són de venda, i se situaran al carrer de Floridablanca 114, en un immoble amb planta baixa per a equipaments més 3 plantes pis. Els habitatges tindran 2 i 3 dormitoris i superfícies útils d' entre 54 i 65 m2.

Els 6 habitatges de preu concertat, també de venda, s'ubiquen al carrer de José Francisco Pacheco 91. L'edifici tindrà dues plantes subterrànies destinades a aparcament, planta baixa per a local comercial més 3 plantes pis, i el formaran habitatges d'1, 2 i 3 dormitoris amb superfícies útils d' entre 36 i 76 m2.

Existeixen 3 habitatges concertats més, situats al mateix edifici, que PUMSA destinarà al reallotjament de famílies afectades pels diferents processos urbanístics de la ciutat, i que no entren en aquest procés d'adjudicació.

Tots els habitatges compten amb instal·lacions centralitzades de producció d'aigua calenta mitjançant plaques solars. Els habitatges de protecció oficial disposen de calefacció per terra radiant i els de preu concertat de climatització per conductes amb bomba de calor/fred.

Preus

Els habitatges s'adjudiquen amb plaça d'aparcament i traster vinculats, i els seus preus varien depenent de la superfície d'aquests tres elements.

Així, els habitatges de protecció oficial es vendran a preus que oscil·laran de 147.514 a 171.286 euros IVA exclòs, mentre que els habitatges concertats tindran un preu de 154.141 a 279.843 euros, IVA exclòs.

Criteris d'adjudicació

Per poder optar a un dels 27 habitatges protegits i concertats, s'ha de ser major de 18 anys en el moment de lliurar la sol·licitud.

Cap dels membres de la unitat familiar pot ser propietari d'un altre habitatge en l'àmbit de l'Estat espanyol, excepte si tenen problemes d'accessibilitat a l'habitatge de la seva propietat.

A més, els sol·licitants han d'acreditar la residència a Mataró durant els darrers dos anys a la data del termini de presentació de les sol·licituds. En cas que la persona hagi nascut a Mataró però no hi visqui actualment, s'haurà d'acreditar un empadronament continuat i ininterromput al municipi de 10 anys com a mínim.

El nivell màxim d'ingressos de la unitat familiar no pot ser superior a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples) en el cas dels habitatges en règim de protecció oficial, ni superior a 6,5 vegades l'IPREM pel que fa als habitatges concertats. En tots dos casos, els ingressos anuals de la unitat familiar no haurà de ser inferior a un 10% del preu de venda de l'habitatge.

Informació, impresos i sol·licituds

La informació es pot obtenir a les oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (OFIAC), als centres cívics, al telèfon d'atenció ciutadana 010, al web www.mataro.cat, a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró o bé, al web www.grup-pumsa.cat/prohabitatgemataro/habitatgesvenda.

Els impresos de sol·licitud, es poden obtenir i presentar a les oficines d'atenció ciutadana, als centres cívics o a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h. El termini per a la presentació de sol·licituds és del 13 d'octubre fins al 28 de novembre de 2008, ambdós inclosos.

Les sol·licituds hauran de formalitzar-se amb el model facilitat, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa conforme es reuneixen els requisits de la convocatòria.

Un cop finalitzat el termini, Prohabitatge Mataró farà una primera avaluació per seleccionar aquelles peticions que compleixin les condicions requerides i, seguidament, s'exposaran les llistes definitives d'admesos i d'exclosos, indicant el motiu de l'exclusió, a les oficines de Prohabitatge Mataró, les  OFIAC, els centres cívics i al web de l'Ajuntament. Totes les persones admeses seran convocades per assistir al sorteig dels habitatges davant notari, que es preveu realitzar al desembre de 2008.

Està previst que la  formalització de les escriptures de compravenda i lliurament dels habitatges es realitzi durant el darrer trimestre de 2009.

Terminis i pressupost

Està previst que les obres dels habitatges que construeix PUMSA concloguin a finals del segon trimestre de 2009.

La inversió total prevista per PUMSA per a la construcció dels habitatges protegits i l'aparcament serà de 4,3 milions d'euros.

Habitatges lliures, espai públic i aparcament

Aquest bloc també acollirà 71 habitatges lliures que construeix la promotora Residencial Urbemar, SL, empresa que també s'encarregarà de la urbanització del nou espai públic que es crea entre els edificis d'habitatges.

El bloc, a més, comptarà amb 2 locals comercials, un equipament i un aparcament amb 148 places, el 30% de les quals seran propietat de PUMSA (un total de 44 places).

L'aparcament, amb una superfície construïda de 5.600 m2, s'organitza en forma de "L" sota els blocs d'habitatges lliures i concertats. Compta amb dues plantes subterrànies i  es destinaran als residents en règim de lloguer i de venda.