Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA rehabilitarà l'antiga fàbrica Minguell que serà un centre de creació artística i audiovisual

Escoltar

PUMSA rehabilitarà l'antiga fàbrica Minguell que serà un centre de creació artística i audiovisual

La nau principal de l'antiga fàbrica Minguell es sotmetrà a treballs de rehabilitació i reforma. El Consell d'Administració de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), reunit el passat 27 de maig, ha adjudicat el projecte a l'empresa Natur System, SL.


 


L'antiga fàbrica Minguell, situada entre els carrers de Sant Bonaventura, de Pasqual Madoz i de Manuel José Quintana, es convertirà en un centre de creació audiovisual, serà un node aglutinador de les empreses del sector així com d'artistes que fusionen l'art tradicional i les noves tendències en el desenvolupament de nous formats i continguts. Serà un espai obert a creadors, artistes i empreses intensives en creativitat.


 


El pressupost d'adjudicació de les obres que realitzarà Natur System, SL, és d'1.083.814 euros. Es preveu que els treballs comencin el proper mes de juliol, i que finalitzin el gener de 2010.


 


Aquesta companyia s'encarregarà de tota la rehabilitació de Can Minguell, excepte dels treballs d'instal·lacions d'aigua, electricitat i telecomunicacions, i dels sistemes d'energies renovables que es licitaran posteriorment.


 


Les obres de rehabilitació i reforma es realitzaran a la part de la fàbrica que és propietat de PUMSA, amb una superfície total construïda 1.575 m2. La intervenció posarà de relleu els aspectes més característics de Can Minguell i recuperarà l'aspecte original de l'edifici. A més, es construirà un annex a la nau principal, segons el planejament vigent.


 


 


Conservació de l'estructura


 


L'estructura de la nau, formada pels pilars de fosa i les voltes que configuren els sostres, és un dels aspectes amb major valor arquitectònic que es preservaran. Altres actuacions a l'interior de la nau consistiran en instal·lar una nova pavimentació, el recobriment de les parets i la col·locació de nova fusteria a portes i finestres, tot respectant i potenciant l'estil original de la fàbrica.


 


Per organitzar la circulació de les persones a l'interior de l'edifici, es crearà un nucli de comunicació amb escales i ascensor. A més, hi haurà un nucli de comunicacions exterior que s'utilitzarà com a escala d'emergència, i que substituirà el que existeix actualment.


 


 


Façanes, forjat i coberta


 


La rehabilitació contempla la recuperació de les obertures originals de la façana, que s'havien tapiat durant les diverses reformes que s'han fet a la nau al llarg del temps, i la col·locació de nova fusteria exterior amb un criteri més funcional. També es sanejaran les parets, es repararan les esquerdes, es regularitzaran aquelles zones que no siguin llises i s'arrebossarà la façana per complet.


 


Es substituirà el material de la coberta per un d'homologat. Tot i això, es mantindran l'estructura del sostre, a dues aigües, i les encavallades de fusta de melis existents per recolzar la nova coberta. La cornisa ceràmica es reemplaçarà en els punts on es trobi en mal estat.


 


 


Edifici annex


 


La intervenció inclou la construcció, a la façana est, d'un edifici annex que estarà integrat a la nau principal de Can Minguell, i que permetrà ampliar els usos del conjunt industrial. Aquest cos tindrà una planta subterrània i una planta baixa d'uns 100 m2amb una alçada màxima igual a la planta baixa existent actualment a la nau principal.


 


L'arquitectura de l'edifici annex serà més lineal, i es diferenciarà així de l'estil original de Can Minguell.


Instal·lacions i energies renovables


 


 


 


Un altre aspecte de la rehabilitació de Can Minguell consisteix en dotar la nau de les instal·lacions d'electricitat, aigua i de tot el sistema de telecomunicacions.


 


Part de la producció elèctrica i de la climatització de Can Minguell es realitzarà mitjançant energies renovables. Així, s'aprofitarà l'energia solar gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la fàbrica; i l'energia geotèrmica, mitjançant una bomba de calor i fred.


 


PUMSA convocarà un concurs amb posterioritat per dur a terme aquestes feines, tant les d'instal·lacions com la dels sistemes d'energies renovables.


 


 


Centre de creació artística i audiovisual


 


L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i el TecnoCampusMataró han estudiat el sector audiovisual emergent que és innovador, flexible i amb una gran capacitat de treball en xarxa per adaptar-se als requeriments de l'economia. A més, el Graduat en Audiovisuals de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUMP) és un viver natural per a la creació de nous talents en aquest sector.


 


Des d'aquest escenari i seguint una de les línies estratègiques del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES), l'IMPEM i el TCM han decidit que l'antiga fàbrica Minguell sigui un exemple de reconversió industrial. Aquesta empresa, que en el passat es dedicava a la filatura, el tint i la confecció, passarà al sector terciari com a espai creació audiovisual.


 


 


Els objectius


 


Els objectius d'aquesta actuació són, entre d'altres, localitzar talent, atraure projectes empresarials i empreses intensives en creativitat, vehicular les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a motor de canvi cultural, afavorir la diversitat de formats i continguts, fomentar la cooperació entre agents del sector i impulsar la transferència de tecnologia i innovació entre empreses.


 


L'Ajuntament ha presentat aquest projecte al Pla Avanza de l'Administració general de l'Estat que subvenciona propostes que impulsin el desenvolupament i la implantació de la societat de la informació.


 


Distribució per plantes


 


La planta baixa (365,25 m²) albergarà un espai de creació, formació i docència, anomenat medialab, que s'organitza com una aula on s'ofereixen els recursos necessaris perquè artistes i creatius introdueixin les noves tecnologies digitals a la seves obres, com un centre de recerca i desenvolupament aplicat al context cultural.


 


La programació de les activitats que s'hi portin a terme aniran a càrrec del Centre de Difusió Tecnològica TCM Audiovisual i el Patronat Municipal de Cultura (PMC), que posarà a disposició dels creadors un espai equipat que permetrà diferents usos.


 


Les plantes segona, tercera i quarta es destinaran a un centre per a empreses de creació i del sector audiovisual amb una quinzena de mòduls. En la Nau Minguell s'impulsarà la creació d'aliances entre la creació cultural i la difusió de tecnologia, en un entorn on la cultura es torna economia.


Rehabilitació de la xemeneia
  


 


PUMSA porta a terme actualment la rehabilitació de la xemeneia de Can Minguell amb l'objectiu de recuperar el seu aspecte original i resoldre'n les patologies. Aquesta es va catalogar amb nivell de protecció C quan es va incorporar al catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró l'any 2002, tal i com va passar amb la resta de xemeneies de la ciutat.


 


Els treballs de rehabilitació de la xemeneia s'han adjudicat a l'empresa Vertisub, SL amb un pressupost de 118.877€. La intervenció va començar el passat mes de març, i es preveu finalitzar el setembre.


 


Durant la inspecció de la xemeneia, a més, s'ha trobat un subterrani annex a la mateixa, probablement del segle XIX, l'època de construcció de la xemeneia. Aquest subterrani té uns 90 m2de superfície aproximadament, i es una estança irregular que es distribueix en diferents nivells, i que està formada per tres dependències i passadissos. A una de les dependències, la més gran, es pot apreciar l'arquitectura de voltes de rajola, un sistema constructiu habitual a l'època.


 


A partir d'ara, s'estudiarà l'estat de conservació del soterrani, les possibles patologies que puguin tenir i es definirà el tipus de rehabilitació que es farà. Mentre durin les obres, la xemeneia estarà totalment coberta amb una bastida exterior que garanteix la seguretat dels treballs que es fan.


Major nivell de catalogació


 


 


L'edifici es distribueix en planta baixa i tres plantes pis i va ser dividit, l'any 1962, en dues parts a causa de l'obertura del carrer de Pasqual Madoz. Una de les parts, l'oriental, és propietat de PUMSA i l'altra part de l'edificació és de titularitat privada.


 


El passat 7 de febrer, el Ple municipal va aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró per canviar el grau de protecció de la fàbrica Minguell, -tant de la part propietat de PUMSA com la de titularitat privada- que passaria de tenir un nivell de protecció documental (H), a comptar amb el nivell de protecció màxim (A).


 


El 25 d'abril de 2008, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe tècnic favorable al canvi de catalogació de Can Minguell i, l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic va arribar el 30 d'abril per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.


 


 


Imatge de la façana de Can Minguell