Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per mantenir l’actual línia del ferrocarril de la costa i la seva estació

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per mantenir l’actual línia del ferrocarril de la costa i la seva estació

El Ple d’ahir 1 d’octubre va aprovar una proposta de resolució presentada pels grups municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i ERC per mantenir l’actual línia del ferrocarril de la costa i la seva estació. La resolució es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups menys la CUP, que va presentar una proposta alternativa que no va prosperar.

 

Aquest tema ja va ser tractat a l’anterior Ple de setembre a instàncies de CiU, però es va deixar sobre la taula per tal de trobar una proposta de consens. El text íntegre de la resolució aprovada ahir és el següent:

 

“El ‘Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la LÍNIA ORBITAL FERROVIARIA (PDU – LOF)’ contempla la reserva del sòl necessari per a l’execució de la nova línia. En aquest sentit, el document d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de Mataró a la aprovació inicial d’aquest document està centrat bàsicament en la pròpia línia orbital.

 

Al mateix temps, però, l’estudi que acompanya les al·legacions al Pla esmentat, confeccionat pel govern municipal i signat pel regidor d’Urbanisme, del qual se’n va donar compte en comissió informativa de Serveis Territorials, analitzava diferents escenaris i opcions concloent, en relació a la línia de la costa, que calia estudiar la seva supressió o el seu soterrament per tal de no condicionar el desenvolupament urbanístic, urbà i agrícola, del front marítim.

 

Tot i això, fruit de la intensa participació ciutadana, institucional, i d’un continuat procés de reflexió, es creu ara necessari fixar la posició municipal en relació a la línia de la costa i per això els grups municipals sota-signants proposen al Ple l’adopció dels següents acords,

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu convenciment que l’actual línia de ferrocarril de la costa, així com l’actual estació, són imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat i es posiciona a favor dels seu manteniment.

 

Segon.- Atesa la importància manifesta de l’actual línia de la costa del ferrocarril, l’Ajuntament de Mataró demana, a les institucions que tenen competència sobre aquest tema, una actuació clara a favor del seu soterrament entre les rieres d’Argentona i de Sant Simó, per tal de garantir un correcte desenvolupament urbanístic del front marítim.

 

Tercer.- Conseqüentment, l’Ajuntament de Mataró vetllarà, en el corresponent tràmit d’aprovació del projecte definitiu de la línia orbital, per tal que aquest projecte incorpori la indicació del manteniment de la línia de la costa i el seu soterrament en el tram indicat.

 

Quart.- Alhora, l’Ajuntament de Mataró també vetllarà per al trasllat de la platja de vies i els actuals tallers de l’estació de mar a un nou emplaçament menys perjudicial per a la ciutat.

 

Cinquè.- Aquests acords es comunicaran a tots els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals de l’Estat, així com al President i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al Ministre de Foment del Govern espanyol.”