Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre la territorialització de l’IRPF destinada a finalitats d’interès social

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre la territorialització de l’IRPF destinada a finalitats d’interès social

El Ple de març va aprovar la proposta de resolució presentada per CiU, ICV i les esmenes incloses pel grup municipal del PSC sobre la territorialització dels recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a finalitats d’interès social. La proposta es va aprovar amb els vots afirmatius del PSC, CiU, ICV i ERC, i l’abstenció del PPC.


 

La proposta íntegra és la següent:

 

“L'executiu espanyol ha facilitat recentment, a les entitats que duen a terme programes finançats amb càrrec a la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF, un esborrany d'ordre governamental que vol regular les bases per accedir a les esmentades ajudes. Aquesta modificació té per objecte  limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, a les entitats d'àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l'accés a aquests fons a aquelles que no estiguin a l’àmbit de tot l’Estat. Posteriorment, la ministra d’Educació, Política Social i Esports, Mercedes Cabrera, ha anunciat que en la convocatòria d’enguany les ONG d’àmbit autonòmic i local podran accedir al 0,7% de l’IRPF destinat a fins socials. Amb aquesta mesura, totes les ONG catalanes podran accedir a aquest fons l’any 2009. A més, la ministra reiterà que seran les Comunitats Autònomes les que decidiran quins són els projectes que podran accedir al fons de l’IRPF, i va recordar que aquest any els recursos destinats als fins socials arriben fins als 190 milions d’euros, un 45% més que en l’anterior convocatòria.

 

Si la modificació hagués estat efectiva, molts programes desenvolupats per ONG d'àmbit català es veurien afectats. S'estima que les entitats catalanes deixarien de percebre uns 30 milions d'euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se estan destinats a persones que es troben en situació d'exclusió social. La maniobra és especialment greu per un doble motiu, d'una banda, per la interrelació existent entre la decisió dels ciutadans d'assignar els recursos a finalitats d'interès social i la confiança de la seva gestió en entitats properes.

 

En un moment de fortes i creixents necessitats socials per la crisi que es viu, i també mediambientals, és imprescindible reforçar les entitats i reconèixer el treball positiu que fan, i no al contrari.

 

La postura del Govern de l’Estat contrasta, a més, amb l'aportació que des de Catalunya es porta a terme en aquesta matèria, atès que Catalunya és la més solidària de tot el territori de l’ Estat pel què fa a l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès social i malgrat tot, la distància entre el que es recapta a Catalunya i el que efectivament es distribueix és molt gran i, en conseqüència, els ciutadans residents a Catalunya, poden interpretar que no s’està acomplint amb la seva voluntat, doncs no es destina la part dels seus impostos que voluntàriament determinen a les finalitats socials d’allà on resideixen.

 

El Ministeri ha anunciat també l’inici d’una reflexió orientada a la reforma de l’actual model, amb un triple objectiu: prioritzar les finalitats socials, enfortir el teixit associatiu d’àmbit autonòmic i local, adequar el model al marc legislatiu dels nous Estatuts, com el de Catalunya, en la línia del que han demanat tant la Generalitat de Catalunya com diversos grups parlamentaris de la cambra catalana.

 

Així, aquest model no s’oposaria a mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de territorialització dels recursos obtinguts del 0,7% de l’IRPF destinat a altres finalitats d'interès social, responen a aquest plantejament i s'han justificat per diverses raons: possibilitar l'exercici de les competències exclusives de les CC.AA en matèria d'acció social i d'associacions i fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes socials d'entitats d'àmbit local i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com a element de la política social; i vincular recaptació i distribució per evitar el desincentius que provoca la inexistència d'aquesta relació.

 

Davant la necessitat de garantir un model estable que en el futur no limiti a entitats d'àmbit espanyol la possibilitat de sol·licitar subvencions amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, i el desajust entre aquesta posició i les demandes efectuades pel Govern de Catalunya i les entitats del sector, els grups municipals de CiU i ICV proposen al Ple l’adopció dels següents,

 

ACORDS:

 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat a no modificar en el futur els requisits per sol·licitar les ajudes destinades a finalitats d'interès social derivades de l'assignació tributària del 0,7 de l’IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats d'àmbit espanyol.

 

Segon.- Requerir al Govern espanyol a territorialitzar per Comunitats Autònomes, els recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut de les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de l’esmentada assignació, garantint que els recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament pels respectius governs autonòmics i destinats, efectivament, al Tercer Sector.

 

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les accions que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunitats on el percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el govern espanyol mantingui en el futur les subvencions del 0.7% de l’IRPF les associacions i ONGs d’àmbit català. Així com donar suport a totes aquestes accions que, des de l’Ajuntament de Mataró, s’emprenguin en el mateix sentit.

 

Quart.- Demanar al Govern de l’Estat que cedeixi de forma íntegra la gestió de la totalitat dels fons recaptats a Catalunya per aquest concepte, a la Generalitat de Catalunya en el marc d’una la reforma de l’actual model, amb un triple objectiu: prioritzar les finalitats socials, enfortir el teixit associatiu d’àmbit autonòmic i local, adequar el model al marc legislatiu dels nous Estatuts.

 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals, al Govern de la Generalitat, al president del Govern de l’Estat Espanyol, a la ministra d’Educació, Política Social i Esports, a les entitats municipalistes catalanes (ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

 

No obstant, el Ple decidirà”.