Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El sector de la pagesia rep el suport de l’Ajuntament

Escoltar

El sector de la pagesia rep el suport de l’Ajuntament

El Ple del 3 de setembre va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel PPC i per la CUP sobre la situació de la pagesia professional catalana.


 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.

 

Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les orientacions productives, d’un notable encariment dels costos de producció i d’una continua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària comuna. 

 

Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula nou trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat del conjunt de l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària.

 

En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes també s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la comercialització de les produccions.

 

La situació descrita pel sector agropecuari i la pagesia professional en la qual es sustenta és molt preocupant. Ha d’afrontar molts reptes derivats de la internacionalització de l’economia i no podem oblidar la seva importància en l’economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, del paisatge i la cultura.

 

Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents acords:

 

1.- Instar el President del Parlament de Catalunya perquè traslladi als grups parlamentaris el suport de l’Ajuntament de Mataró perquè es celebri, al més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana.

 

2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del Parlament de Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.”