Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una proposta per a la protecció dels treballadors autònoms

Escoltar

L’Ajuntament aprova una proposta per a la protecció dels treballadors autònoms

 


El Ple del 3 de setembre va aprovar per unanimitat una proposta per a la protecció dels treballadors autònoms presentada per tots els grups municipals.

 

El text que es va aprovar és el següent:

 

“Com és sabut, ens trobem actualment en una situació d’aguda crisi, caracteritzada pel decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball.

 

El col·lectiu dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, tota vegada que pateix en primera persona l’actual restricció de crèdits i, tot i les previsions de l’Estatut del Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d’atur per cessament d’activitat i, a més, incorre sovint en responsabilitats patrimonials en cas d’una mala evolució de la seva activitat.

 

Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el teixit econòmic de Catalunya i, òbviament, també a Mataró, on a finals del 2008 hi havia una xifra de 8.447 treballadors autònoms, que representen més del 21% de la nostra població ocupada. Malgrat les dificultats esmentades, els autònoms es caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva voluntat de resistir els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l’economia productiva i per a l’estabilitat econòmica i social del país i de la nostra ciutat.

 

Un exemple d’això es conté en l’informe de conjuntura socioeconòmica presentat per aquest Ajuntament el mes de juliol passat, que demostra que durant l’any 2008 s’ha perdut gairebé sis-cents llocs de treball autònom a Mataró, però que, proporcionalment, la pèrdua d’ocupació en aquest sector és menor a la dels assalariats o a les xifres de tancament d’empreses, prova de la seva voluntat de resistència i de lluita contra la crisi.

 

Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la seva importància per al teixit econòmic de Mataró, entenem que, malgrat ser de titularitat estatal o autonòmica la major part de competències que podrien ser exercides per a millorar la situació dels autònoms, l’Ajuntament ha de potenciar i millorar totes aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i estabilitat als treballadors autònoms.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords,

 

Primer.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat l’adopció de mesures de protecció als treballadors autònoms en situació de cessament d’activitat similars a les que s’adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves prestacions d’atur.

 

Segon.- Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per a tal de facilitar l’accés a crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici d’altres de noves, com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament

 

Tercer.- Destinar dintre de les actuals estructures i pressupostos de l’IMPEM els recursos necessaris per mantenir i potenciar l’atenció personalitzada al col·lectiu d’autònoms assessorant , en totes les etapes i incidències pròpies i específiques de la seva activitat com a autònom.”