Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i els sindicats d’UGT i CCOO signen un conveni per l’ocupació i la cohesió social a Mataró

Escoltar

L’Ajuntament i els sindicats d’UGT i CCOO signen un conveni per l’ocupació i la cohesió social a Mataró

Un dels acords és treballar en la millora de la qualitat de l’oferta formativa

L’alcalde, Joan Antoni Baron; la presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), Alícia Romero; el delegat comarcal del sindicat Unió General de Treballadors (UGT) del Maresme, Lluís Torrents, i el secretari general de la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) del Vallès Oriental-Maresme, Ovidi Huertas, han signat avui un conveni entre l’Ajuntament i els sindicats UGT i CCOO sobre l’Acord local estratègic per l’ocupació i la cohesió social a Mataró.


 

El conveni estableix que les parts signants col·laboraran conjuntament en la planificació, definició d’objectius, avaluació i seguiment de totes les iniciatives per a la creació de llocs de treball estables i de qualitat, així com de les polítiques adreçades a garantir les condicions d’igualtat d’oportunitats i de gènere, i la no discriminació en l’accés al món laboral a Mataró.

 

En el marc d’aquest document, l’Ajuntament es compromet a externalitzar el mínim possible els serveis a la ciutadania i disminuir la temporalitat i la precarietat en l’ocupació amb l’objectiu de produir una ocupació més estable, amb més drets i amb més qualitat. També s’inclou el compromís d’impulsar fórmules de mediació dels conflictes laborals.

 

A través de la Taula de coordinació per a la Formació Professional de Mataró, els sindicats col·laboraran i participaran conjuntament amb l’Ajuntament i altre entitats implicades per garantir una oferta formativa de qualitat, innovadora i lligada a les necessitats del territori. El conveni estableix que en aquest àmbit hi ha el compromís de contribuir en la millora de la qualitat de l’ensenyament creant i potenciant serveis educatius i complementaris que es considerin oportuns i impulsar processos d’innovació i renovació pedagògica.

 

El risc d’exclusió social és un altre dels punts que forma part del conveni signat. En aquest sentit, treballaran en l’àmbit de la integració social de les persones nouvingudes, de l’emancipació dels joves, de l’accés a l’habitatge impulsant l’habitatge social, de les situacions de dependència i d’altres temes d’interès social, a través de la participació en els consells pertinents de l’Ajuntament.

 

Quant a la seguretat i a la salut en el treball, s’acorda defensar i impulsar la seva millora i aplicar la Llei de prevenció de riscos laborals en especial en relació a les obres públiques promogudes per l’Ajuntament. Així com millorar la mobilitat de les persones i l’accés al treball de forma més eficient, sostenible i segura.

 

Pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament, una part es concretarà depenent dels programes i accions establerts i una altra dependrà dels cursos que imparteixin cada sindicat, a més de 12.000 € per a cada sindicat per al desenvolupament de les seves accions i programes.

 

L’òrgan que consensuarà els objectius i prioritats, definirà propostes i vetllarà per l’aplicació de les iniciatives acordades, el desenvolupament anual del conveni i les mesures que es requereixen serà el Consell Assessor de l’Acord que estarà format per la presidenta de l’IMPEM i els secretaris generals d’UGT i CCOO. El consell es reunirà amb una periodicitat mínima de cada sis mesos.

 

I per a la gestió operativa i la coordinació de l’execució de les iniciatives acordades es crearà una Comissió de Treball integrada per la direcció de l’IMPEM i un representant de cadascun dels sindicats.

 

El conveni té una vigència fins al desembre de 2010.