Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reurbanitzarà la Muralla de Sant Llorenç

Escoltar

L’Ajuntament reurbanitzarà la Muralla de Sant Llorenç

L’obra és una de les actuacions que subvencionarà el Fons Estatal d’Inversió Local

La Junta de Govern Local d'avui, 7 de gener, ha aprovat inicialment el projecte executiu de reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç. La informació sobre el projecte, una de les actuacions que es realitzarà amb el Fons Estatal d'Inversió Local, es va donar a conèixer a la Comissió Informativa de Serveis Territorials del passat 23 de desembre.La Muralla de Sant Llorenç és un vial perpendicular al mar, situat entre el carrer de Sant Josep i la plaça de Santa Anna. La superfície de carrer que s'urbanitzarà de nou és de 1.700 m².Aquesta obra forma part del seguit d'actuacions que l'Ajuntament preveu realitzar al 2009 per millorar l'accessibilitat en determinats punts de la ciutat. Aquestes actuacions de millora urbana coincideixen amb els criteris establerts pel nou Pla d'Accessibilitat Universal de Mataró, que està previst que aprovi inicialment demà el Ple municipal, amb l'objectiu d'avançar en la construcció d'una ciutat més accessible.


 


Substitució dels serveis


El projecte inclou la renovació de la xarxa de clavegueram per part d'Aigües de Mataró, SA, amb la construcció de nous pous de registre, l'adaptació dels existents a la nova rasant i la renovació d'embornals i escomeses. També inclou la renovació de la xarxa d'aigua potable. La recollida de l'aigua superficial del carrer es farà pel centre de la calçada.Les línies elèctriques es soterraran així com els encreuaments dels carrers i s'instal·laran noves caixes de derivació. L'enllumenat es canviarà per columnes cilíndriques que disposaran d'un equip de doble nivell amb làmpades de vapor de sodi. Pel que fa a la xarxa telefònica, es projecta el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer amb l'objectiu que només estiguin presents les línies a les façanes dels edificis.


 


Nova pavimentació i mobiliari urbà


Els tècnics faran les noves voreres amb un paviment de peces de formigó de color gris que delimitaran amb la calçada amb un bordó de pedra natural de granit. El projecte inclou les corresponents rampes per eliminar les barreres arquitectòniques, els guals dels vehicles i les zones d'aparcament a la calçada es crearan amb paviment de formigó colorejat. Les plantacions previstes són bedolls i perers que disposaran d'un sistema de reg automatitzat. També es preveu substituir la senyalització vertical i el mobiliari així com instal·lar contenidors soterrats.El pressupost del projecte, amb una durada aproximada de cinc mesos, és de 344.188,2 euros. Les obres es preveu que comencin durant el segon trimestre del 2009.