Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ordenança Municipal de Circulació es modifica definitivament després d’un període d’informació pública

Escoltar

L’Ordenança Municipal de Circulació es modifica definitivament després d’un període d’informació pública

El text s’ha adequat per adaptar-lo a la nova realitat del trànsit

El Ple d’avui té previst aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderia perilloses. Aquest document, que es va modificar inicialment en el Ple del 4 de desembre, s’ha canviat per adaptar-lo a la nova situació del trànsit.


Després de l’aprovació inicial, es va obrir un període d’informació pública en el qual han participat la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), el RACC, el grup municipal de la CUP, la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta i la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. Des les 25 propostes presentades, s’han acceptat 13 i s’han denegat 12 de les quals, 4 perquè estan incloses en normatives superiors. Les modificacions acceptades que alteren el contingut de l’ordenança són les següents:

 

-         Adequar l’ordenança als principis de “La Carta Europea dels drets dels vianants”

-         Prohibir de forma expressa les parades de vehicles a sobre de les voreres

-         Incloure la descripció de la tipologia de la xarxa viària a la ciutat i diverses consideracions respecte la circulació de bicicletes i vehicles anàlegs.

-         Especificar l’ús prioritari dels vianants en l’illa de vianants.

-         Incorporar un ordre de preferència que va del vianant, la bicicleta als vehicles a motor.

-         Especificar l’ús prioritari dels vianants a les illes de vianants.

-         Eliminar la prohibició de portar passatgers en vehicles ciclomotors ja que la normativa actual ho permet.

 

A banda d’aquestes modificacions, també es portaran a terme les que es van exposar en l’aprovació inicial i que van ser explicades en la Comissió Informativa de Via Pública del 26 de novembre de 2008. Els principals canvis són aquests:

 

 

-         Modificar diversos aspectes de la regulació respecte la senyalització viària perquè aquesta sigui més entenedora i eficient.

-         Les zones de preferència per a vianants es distingiran entre carrers residencials i illes de vianants segons indica el Pla de Mobilitat Urbana. També s’inclou el concepte de zona 30 que indica la velocitat màxima amb la qual es pot circular per determinats vials.

-         S’adeqüen diversos articles referits a la parada i estacionament de vehicles.

-         La circulació de bicicletes es regula per donar-li el tractament de mode de transport seguint la filosofia del Pla de Mobilitat Urbana. D’aquesta forma, es redacta de nou algun article perquè el transport en bicicleta es faci compatible amb l’ús dels altres modes de transport, ja sigui a peu o amb vehicle, i es potenciï com a mitjà de transport sostenible sense oblidar el tradicions ús com a vehicle esportiu i d’oci.

-         Es modifiquen els límits d’emissió sonora dels vehicles, ciclomotors i motocicletes per homologar-los i adequar-los als nivells establerts en els directives vigents de la Unió Europea.

-         S’incorpora i regula el transport de mercaderies perilloses, amb l’establiment d’itineraris i condicions per minimitzar els riscos.

-         S’actualitza el règim sancionador per adaptar-lo a la realitat orgànica municipal.

 

Per últim s’ha canviat l’ordre de l’articulat perquè sigui més coherent, s’ha creat un nou índex perquè sigui un document més àgil i s’ha fet una revisió ortogràfica.