Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Memòria de Via Pública 2008 recull les accions assolides durant l’any

Escoltar

La Memòria de Via Pública 2008 recull les accions assolides durant l’any

Com cada any, l’Àrea de Via Pública presenta per aquestes dates la Memòria de l’Àrea. El document recull el conjunt d’actuacions realitzades, en el darrer any, per la Policia Local, el Servei de Mobilitat, Protecció Civil i el Servei Juridicoadministratiu. Els resultats s’han presentat avui a la Comissió Municipal Informativa d’aquesta àrea de l’Ajuntament.


 

El marc de referència de l’activitat desenvolupada per Via Pública és el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008 on s’establien 83 accions, essent les polítiques de seguretat i de mobilitat els dos eixos vertebradors.  D’aquestes accions, durant l’any passat es van assolir 66, que representa un 80%, i la resta s’han executat parcialment o bé s’han traslladat a un programa d’actuació posterior.

 

L’Àrea de Via Pública el 2008 disposava d’un equip format per 192 persones. El pressupost de despeses va ser de 13.683.856,52 € (mentre que el 2007 va ser de 12.234.089,97 €).

 

 

La Policia Local

 

El 2008 es va revisar el Pla de Seguretat Local que es va aprovar el 2005 i la Junta Local de Seguretat va aprovar el febrer d’aquest any el document d’aquest nou pla que estarà vigent des de 2009 fins a 2011. El Pla coordina de manera transversal les accions en matèria de seguretat que desenvolupen els cossos i forces de seguretat presents a la ciutat, a més d’incloure els plans específics de seguretat que afecten a diversos serveis municipals.

 

Quant al Pla Estratègic de la Policia Local de Mataró, s’ha continuat desenvolupant i ha comportat un nou augment de la plantilla de Policia Local en set agents i un caporal. També s’han dut a terme inversions en recursos materials, com ara dos turismes híbrids, tres turismes convencionals, sis scooters i dues motocicletes.

 

La Carta de Serveis de la Policia Local de Catalunya a Mataró ha aconseguit 37 dels 39 compromisos fixats, un treball que és possible per la coordinació que es dóna entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

 

En matèria de seguretat ciutadana, el nombre de fets il·lícits ha incrementat un 17,5% respecte 2007 fet que ha generat alhora un increment del 13,5% en el nombre de detencions (de 975 el 2007 a 1.107 el 2008) realitzades conjuntament per la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra i un augment del 29,4% de les efectuades només per la Policia Local.

 

Pel que fa a la seguretat viària, l’accidentalitat del trànsit ha disminuït en un 8% respecte a l’any 2007, mantenint-se la tendència dels últims set anys, mentre que el nombre de víctimes també ha baixat un 12,5% respecte al 2007 i no hi ha hagut cap víctima mortal. A banda de l’impacte dels canvis legislatius (efecte del carnet per punts), hi ha una relació directa entre aquests resultats i l’actuació de la Policia Local, que ha realitzat 106.807 controls de velocitat i 1.457 controls d’alcoholèmia durant l’any 2008. També hi ha contribuït l’actuació del Servei de Mobilitat amb la millora de la senyalització i la instal·lació de bandes reductores de velocitat a diverses vies de la ciutat.

 

Respecte a l’actuació en el territori, el servei de Policia de Barri, instrument principal per complir amb l’objectiu de proximitat amb el ciutadà, ha mantingut 5.651 entrevistes amb persones i entitats de la ciutat, el que suposa un increment en la seva activitat d’un 14,5%.

 

Així mateix, s’ha continuat amb el desenvolupament de sessions formatives, en les que s’ha enregistrat un increment del 3,2% en el nombre d’activitats. També s’han realitzat els cursos alternatius a la denúncia de trànsit, als que han assistit un 48% més d’alumnes que a l’any 2007.

 

Finalment, en el decurs de 2008 la Policia administrativa ha aixecat 762 actes en aplicació de l’Ordenança de Civisme, de les quals han acabat amb sanció 625, el que suposa un increment del 41,6 % respecte a l’any 2007.

 

 

Protecció Civil

 

El principal objectiu del Servei de Protecció Civil és evitar o minimitzar, en la mesura del possible, les conseqüències d’un risc col·lectiu. Mataró és el municipi de Catalunya amb més plans d’actuació i plans específics homologats, documents que identifiquen el risc i n’estableixen el conjunt sistemàtic de normes resposta.

 

Dels plans d’actuació municipals existents s’han revisat i actualitzat els següents: per incendis forestals; per transport de mercaderies perilloses; per inundacions i el de nevades. I s’han actualitzat tots els plans de protecció civil municipals.

 

S’han elaborat, homologat i implantat el Pla Específic Municipal (PEM) per a grans esdeveniments musicals a l’aire lliure al camp de futbol Enric Pujol – zona esportiva Cerdanyola i el PEM per a grans esdeveniments musicals a l’aire lliure al Parc Central – plaça d’Honorat Vilamanyà i Serrat. S’han realitzat els plans d’autoprotecció per a la Romeria i per al Desvetllament Bellugós.

 

S’han elaborat també durant el 2008 els plans d’autoprotecció del Poliesportiu Municipal Eusebi Millán i del Palau Municipal d’Esports Josep Mora i s’han revisat els dels centres cívics Cirera, Rocafonda i Molins i l’edifici de Via Pública.

 

Pel que fa a simulacres d’evacuació de centres públics i privats - una eina indispensable per preparar a la ciutadania davant d’un cas real-, s’han efectuat 49 durant l’any 2008. Els simulacres s’han fet a 8 escoles bressol, 31 a centres d’educació infantil i primària, a 6 centres de secundària i a 4 empreses.

 

Aquest any s’ha posat en funcionament la megafonia a les platges com una mesura addicional de seguretat i prevenció.

 

S’ha seguit amb el desenvolupament del projecte de formació i informació als ciutadans en matèria d’autoprotecció: 23 sessions a les escoles que han format a 601 alumnes i 3 sessions als bars i restaurants en les quals han participat 52 treballadors.

 

 

Servei Juridicoadministratiu

 

El juny de 2008 es va aprovar la nova Ordenança de Via Publica, que té per objectiu la millora de la gestió de l’espai públic. Així mateix, al mes de desembre es va aprovar inicialment l’Ordenança de Circulació, que entrarà en vigor el 2009. L’aprovació d’aquestes ordenances representa la culminació del projecte de dotació de cobertura normativa a les funcionalitats dels diferents serveis de l’Àrea de Via Publica, iniciat al 2004.

 

Al llarg de l’any, s’han executat els projectes de millora de l’accessibilitat dels ciutadans a l’Administració mitjançant la implantació de la segona fase del projecte d’admissió d’al·legacions i recursos integrada a la carpeta ciutadana, i de gestió en xarxa de les denúncies.

 

Pel que fa als expedients incoats relacionats amb l’Ordenança de Civisme, han estat 711, que representa un increment del 46,3% respecte a l’any anterior. S’han tramitat 161 expedients sancionadors per temes que no són de trànsit; i 946 en matèria de jocs i espectacles, un 20,8% més que el 2007. Quant a les al·legacions presentades per multes de trànsit hi ha hagut un increment del 35,5% més que el 2007, 4.853; i es van presentar 1.938 recursos de reposició a les sancions de trànsit, un 118,5% més que l’any anterior.

 

 

Mobilitat

 

El Servei de Mobilitat, en el marc del Pacte per a la Mobilitat, té com a una de les seves línies estratègiques d’actuació potenciar l’ús del transport públic i la bicicleta per evitar, en la mesura del possible, l’ús del vehicle privat. Aquest és un dels objectius que recull l’Agenda 21 de la ciutat.

 

En aquest sentit, una de les actuacions més importants del 2008 en l’àmbit de la Mobilitat ha estat l’adjudicació de la nova xarxa de transport urbà de viatgers, que és un dels puntals de l’estratègia de mobilitat sostenible que impulsa l’Ajuntament. Pel que fa al foment de l’ús de la bicicleta, durant el 2008 s’han instal·lat 20 nous aparcaments, on s’hi poden col·locar 140 bicicletes. A més, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es va posar en servei un nou tram de 1.380 m. de carril bici a la Via Europa, el que permet disposar d’un total de 8,7 km. de carril bicicleta a la ciutat.

 

Una altra de les línies estratègiques de les polítiques de mobilitat és el desenvolupament del Pla d’Aparcaments 2007-2011. En aquest context el 2008 es va finalitzar la construcció dels aparcaments del Cafè de Mar, del carrer de Carlemany, de la ronda de Rafael Estrany, a l’equipament esportiu de La Llàntia, del carrer de Jaume Recoder, Camí Ral – carrer de l’Hospital i de la plaça del Parc del Palau, que representen 752 places noves. Es continua la construcció dels ja iniciats i es van començar els del carrer d’Euskadi i de la plaça de Cuba.

 

Quant als semàfors i senyals de trànsit, s’ha ampliat la centralització semafòrica i s’han canviat els senyals verticals de Peramàs. També s’ha de destacar la instal·lació de les càmeres de control de trànsit a les places de Serra i Xifra i d’Espanya càmeres, com a instruments per a la millora de la gestió de la mobilitat.