Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova pavimentació dels carrers de Cristina i de Sant Bru és a un sol nivell

Escoltar

La nova pavimentació dels carrers de Cristina i de Sant Bru és a un sol nivell

L’actuació ha tingut un cost de 415.306,90 €

L’alcalde, Joan Antoni Baron, té previst visitar avui els carrers de Cristina i de Sant Bru amb motiu de la nova urbanització d’aquests vials que s’han pavimentat a un sol nivell i disposen d’una xarxa de clavegueram i d’aigua potable actualitzada. L’actuació de reurbanització ha anat a càrrec de l’empresa adjudicatària Vialitat i Serveis, SL, mentre que l’empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) ha efectuat la renovació del clavegueram i de la xarxa d’abastament d’aigua potable.


 

La nova pavimentació és a un únic nivell i la calçada es diferencia de les voreres pel material utilitzat. La calçada, amb una amplada de 2,70 metres, s’ha creat amb un paviment de llamborda de formigó. Les voreres, de diferent amplada segons la secció del vial, s’han fet amb un paviment de peces de pedra artificial. També s’ha creat un pendent del 2% cap al centre del carrer. A l’entrada i sortida dels carrers s’han construït guals amb peces prefabricades de formigó que descansaran sobre un llit de formigó.

 

El nom dels carrers s’ha col·locat al paviment amb lletres de planxa de fosa dúctil pintada de color negre al igual que a la resta de vials del Centre. Pel que fa al mobiliari urbà, s’han col·locat noves papereres.

 

 

Serveis actualitzats

 

El projecte ha millorat la xarxa de clavegueram, s’han renovat els embornals i els claveguerons de les escomeses existents, s’han anul·lat els pous de registre que hi havia i s’ha creat de nous mentre la xarxa d’abastament d’aigua potable també s’ha millorat.

 

Les línies elèctriques del sector i els encreuaments del carrer s’han soterrat, s’han instal·lat noves caixes de derivació. La xarxa telefònica s’ha modificat amb el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer i s’han deixat només les línies a les façanes dels edificis.

 

Els treballs, amb una durada de set mesos, han tingut un pressupost de 415.306,90 €: 229.690,90€ d’urbanització i 185.616 € de renovació de clavegueram i d’aigua potable.