Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró avançarà el pagament dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges per fomentar l’execució de les obres

Escoltar

Mataró avançarà el pagament dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges per fomentar l’execució de les obres

L’Ajuntament destina 1,2 milions d’euros del pressupost per fer les bestretes

L’Ajuntament de Mataró avançarà als propietaris o comunitats de propietaris que rehabilitin els seus habitatges o instal·lin ascensors als edificis els ajuts econòmics als quals es poden acollir en el marc del Pla Local de l’Habitatge. El pressupost municipal per a 2009 inclou una partida d’1,2 milions d’euros destinada a crear el Fons Municipal de Foment a la Rehabilitació, que permetrà als propietaris comptar amb els diners dels ajuts de la Generalitat de Catalunya entre 60 i 90 dies després de presentar els justificants d’acabament de les obres i obtenir l’informe favorable dels tècnic de l’Oficina local d’Habitatge.

 

Per fer obres de rehabilitació als edificis, els propietaris poden acollir-se a diferents possibilitats d’ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya i pel mateix Ajuntament. Habitualment, els tràmits per fer efectius els imports de les subvencions que atorga la Generalitat s’allarguen molt en el temps, de manera que els propietaris no els cobren com a mínim un any després d’haver fet les obres.

 

El Fons Municipal de Foment a la Rehabilitació té com a objectiu facilitar que els propietaris prenguin la decisió de rehabilitar o instal·lar ascensors i, a la vegada, impulsar el sector de les reformes i rehabilitacions. En aquest darrer sentit, se suma a les mesures per lluitar contra la crisi que impulsa l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament finançarà els avançaments dels ajuts amb endeutament a curt termini. Per tant, la iniciativa suposarà un esforç econòmic important, donat que l’Ajuntament haurà d’assumir el cost dels interessos generats pels diners que avançarà.

  

Tramitació

 

La societat municipal Prohabitatge Mataró, com a Oficina Local de l’Habitatge, i el Servei d’Habitatge i Llicències informarà als propietaris i comunitats que sol·licitin ajuts per a la rehabilitació de la possibilitat d’obtenir les bestretes. Perquè puguin rebre els avançaments caldrà que, a l’hora de demanar els ajuts que concedeix la Generalitat de Catalunya facin constar la seva voluntat de subrogar el cobrament a favor de l’Ajuntament. És a dir, hauran de demanar a la Generalitat que l’abonament dels ajuts es faci en un compte de l’Ajuntament.

 

D’altra banda, en el cas de rehabilitacions d’edificis caldrà que les despeses previstes per les obres estiguin prèviament aprovades per la junta de la comunitat de propietaris, que ho haurà fet constar en l’acta la reunió. Hauran de tenir pressupost tancat i detallat de les obres, amb la quantificació del pressupost protegit, l’import de l’ajut aprovat provisionalment per la Generalitat i la derrama que correspon a cada propietari.

 

Per concedir les derrames, Prohabitatge sol·licitarà als propietaris les factures, comprovarà que les obres s’ha efectuat i gestionarà i tramitarà l’ingrés dels imports als beneficiaris.