Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró posa en marxa el Pla de Seguretat Local 2009-2011

Escoltar

Mataró posa en marxa el Pla de Seguretat Local 2009-2011

Va ser la primera ciutat de Catalunya a elaborar aquest instrument de treball

La Junta Local de Seguretat, que va tenir lloc el passat 18 de febrer, va aprovar el nou Pla de Seguretat Local de Mataró 2009-2011. El Ple de març en va donar compte de l’aprovació.


 

Mataró, el 2005, va ser el primer municipi de Catalunya que es va dotar d’un Pla de Seguretat Local destinat a coordinar de manera transversal les accions en matèria de seguretat que desenvolupen els cossos i les forces de seguretat presents a la ciutat, amb implicació dels diferents serveis municipal i institucions competents.

 

L’objectiu del Pla de Seguretat Local és conèixer i avaluar l’estat de la seguretat pública, detectar les necessitats i demandes dels ciutadans i impulsar un model de millora contínua en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis de seguretat pública.

 

Per aconseguir aquest objectiu es va proposar crear un sistema global que coordinés tots els serveis públics amb competències en matèria de seguretat així com la participació dels ciutadans.

 

 

Pla de Seguretat Local 2005-2007

 

El Pla de Seguretat Local tenia vigència fins al 2007 i es va estructurar en 13 plans específics corresponents a 4 grans àmbits de la seguretat pública:

 

. Persones i béns: inclou el Pla de Seguretat Ciutadana, el Pla de Seguretat Viària i el Pla de Protecció Civil.

· Qualitat de Vida: inclou el Pla de Seguretat Sanitària, el Pla de Seguretat davant Riscos Socials i el Pla de Civisme.

· Ciutat i Territori: inclou el Pla de Seguretat d'Activitats Públiques, el Pla de Seguretat Urbanística i el Pla de Seguretat Mediambiental.

· Plans Globals i Transversals: inclou el Pla d'Informació i Anàlisi de la Seguretat Pública, el Pla de Participació Ciutadana, el Pla d'Actuació Transversal i el Pla de la Societat del Coneixement i Seguretat Pública.

 

Finalitzat el termini de la seva execució, s’han avaluat els resultats que han determinat que dels objectius i accions recollits en el Pla s’han realitzat el 85,95% de les 246 accions previstes i el 57,98% dels 94 indicadors del Pla mostren una tendència favorable.

 

   

Pla de Seguretat Local 2009-2011A més d’avaluar el Pla també se n’ha fet una revisió per tal d’elaborar-ne el següent amb l’objectiu de:

 

1. Analitzar detalladament les accions i resultats assolits amb el Pla de vigència 1004-2007 i, en funció d’això, mantenir, eliminar o redefinir els objectius del Pla de Seguretat Local 2009-2011.


2. Adaptar el Pla de Seguretat Local de Mataró al Pla General de Seguretat de Catalunya, aprovat el 2006. I adaptar el Pla Local de Seguretat Viària de l’Ajuntament de Mataró al Pla de Seguretat Viària aprovat pel Servei Català de Trànsit.


3. Ampliar els objectius i les estratègies amb les aportacions dels responsables dels diferents programes.


4. Simplificar l’estructura del Pla de Seguretat Local entorn 3 programes:


. Persones i Béns, on s’integren les qüestions relacionades amb la protecció immediata de les persones i dels seus béns i drets fonamentals, a la ciutat, en el trànsit i en les situacions d’emergència.

. Qualitat de Vida, relacionat amb la protecció de la seguretat des del punt de vista de les activitats, l’urbanisme i el medi natural.

5. Completar el Pla amb un Observatori de la Seguretat Pública, amb indicadors trimestrals de seguiment.


 

El termini per desenvolupar les accions integrades al Pla és de 3 anys.El seguiment i l’avaluació del Pla correspon en primera instància a la Junta Local de Seguretat i se’n donarà compte al Ple. Se’n farà una anàlisi contínua del seu desenvolupament i s’elaborarà un sistema d’indicadors, estructurat en tres blocs d’informació:

 

1. Estat de la seguretat pública, per conèixer la situació general de la ciutat.


2. Estat d’execució de les accions, per valorar el treball desenvolupat pels diferents operadors o el grau d’acompliment del calendari previst.


3. Valoració d’objectius, que es realitzarà a partir de dos elements:


. Nivell d’assoliment dels objectius inicials, valorat pel coordinador i el responsable de les accions

. Indicador valoratiu que de manera objectiva permeti mesurar l’assoliment de l’objectiu.