Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

736 persones troben feina a través la borsa de treball de l’IMPEM durant l’any 2009

Escoltar

736 persones troben feina a través la borsa de treball de l’IMPEM durant l’any 2009

Això suposa 166 llocs de treball més que l’any 2008

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), a través del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM), ha gestionat durant l’any 2009 510 ofertes de feina que han permès a 736 persones aconseguir un lloc de treball. Això suposa 166 llocs de treball més que l’any 2008 en què 570 persones van trobar feina a través de les ofertes gestionades pel SOM. El 2009 el SOM va incrementar les visites a empreses del territori per tal d’aconseguir que optessin per gestionar les seves ofertes de feina a través de l’IMPEM. En concret, es van visitar 1.252 empreses en tot el 2009, cinc vegades més que l’any 2008.


Aquest augment del nombre d’empreses visitades ha estat possible, en part, gràcies a les diferents línees de subvenció atorgades per la Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya, així com a una aportació extraordinària de l’Ajuntament de Mataró. D’aquesta manera el Servei d’Ocupació ha pogut obtenir els recursos humans i econòmics necessaris per la dur a terme les visites.


Perfil de les ofertes rebudesLes ofertes rebudes a la borsa de treball per part de les empreses es distribueixen de la següent manera pel que fa a àmbits professionals:- El 24% de demandes corresponen a personal per a preparació i tractament de materials, fabricació de productes, muntatge i maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports. 

- El 17% de les sol·licituds són per a personal de serveis administratius i similars. 

- El 14% correspon a personal de serveis d'hostaleria, serveis domèstics, serveis personals, de protecció i de seguretat i similars. 

- El 13% de les ofertes rebudes anaven dirigides a ocupar llocs de comerciant, venedor i similars.

- El 32% restant es reparteix en àmbits poc específics.Destaca l’augment de les ofertes que han arribat del sector de la construcció (18,57% del total) i que responen en gran part a les necessitats de personal dels projectes del FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local).

Perfil de les persones contractades

 

Quant a les persones contractades els perfils són: 

 

- Per sexe el 48% són homes i el 52% dones.

- Per edat: el 32,56% correspon a menors de 30 anys, el 56,2 % a persones entre 30-49 anys i l’11,25% restant a majors de 49 anys.

- Per procedència: el 89,34% són persones nascudes a l’Estat espanyol i el 10,66% són persones de procedència estrangera. 

- Per estudis: el 27,95% són persones amb estudis inferiors al graduat o l’ESO, el 45,54% compten amb el graduat i/o el COU, el 7,2% han cursat un cicle formatiu i el 19,31% té estudis universitaris. 

 - Per tipus de contractació: un 9,98% han estat contractades amb contracte indefinit i el 90,02% restant amb contractes temporals. 

- El 60% dels llocs de treball gestionats s’han cobert amb persones apuntades a la borsa de treball de l’IMPEM com a demandants de feina. L’any 2008 aquest percentatge d’inserció se situava en el 48%.

 La borsa de treball del Servei d’Ocupació de MataróLa borsa de treball és una eina pensada tant per a les persones que cerquen feina, un canvi professional o una millora de feina, com per a les empreses que cerquen professionals. El servei facilita la intermediació laboral sota els paràmetres de la responsabilitat social i fomenta la qualitat en l’ocupació.

 

Entre els serveis que ofereix la borsa de treball a les empreses està facilitar la cerca i la preselecció de treballadors que més s’ajustin al perfil professional demandat, l’assessorament en tot el procés de selecció i la contractació posterior, així com la cessió de l’espai i el suport del personal tècnic qualificat per a dur a terme tot el procés.

 

A més de presencialment, tant les persones que cerquen feina com les empreses que n’ofereixen, poden enviar ofertes o optar a un lloc de treball des de la borsa de treball en línea al web de l’Ajuntament de Mataró, a l’apartat http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ocupacio/borsa_treball/index.html.