Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El conseller de Medi Ambient i Habitatge inaugura el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Escoltar

El conseller de Medi Ambient i Habitatge inaugura el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Garantirà el màxim aprofitament i valorització dels residus municipals

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha inaugurat avui el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, situat al municipi de Mataró. A l’acte d’inauguració, ha estat acompanyat pel president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, i la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català. També hi han assistit alcaldes i alcaldesses del Maresme i del Vallès Oriental, entre d’altres càrrecs.

 

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és format per una planta de tractament de la fracció RESTA, és a dir, aquells residus barrejats que encara contenen materials recuperables. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té com a objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin a dipòsit o a incineració. D’aquesta manera, s’obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb el consegüent estalvi de recursos i energia que això suposa.

 

Els residus que arribin al Centre Integral de Valorització se sotmetran, primer, a un tractament mecànic mitjançant el qual se separaran i es classificaran els materials recuperables (paper, metalls, plàstics, vidre, etc.). D’altra banda, els residus orgànics que puguin ser presents en la barreja inicial que arribi al Centre se sotmetran a un tractament biològic per aprofitar el biogàs que generen per produir energia elèctrica. S’estima que tot aquest procés pot reduir fins al 50% els residus que es destinen a valorització energètica en la instal·lació annexa, cosa que garantirà que només es valoritza energèticament aquell residu del qual no és possible fer un aprofitament material.

 

El Centre també inclou una línia de tractament de residus voluminosos (sofàs, mobiliari, etc.) i diferents estacions de transferència per a les fraccions recollides selectivament (restes de menjar, vidre, envasos i paper i cartró). Les restes de menjar que arribin a l’estació de transferència seran traslladades a la planta de compostatge i biometanització del Vallès Oriental, on seran tractades per obtenir-ne compost i energia elèctrica, ja que el Maresme i el Vallès Oriental comparteixen instal·lacions de residus per garantir una gestió sostenible i eficient. La resta de fraccions recollides selectivament es duran als recuperadors de residus pertinents per iniciar el procés de reciclatge del material.

 

 

Generador d'energies alternatives

 

El Centre també té un paper important en la lluita contra el canvi climàtic, ja que serà un dels principals generadors d’energies alternatives a Catalunya. La instal·lació produirà energia procedent de diverses fonts: d’una banda, de les plaques fotovoltaiques de la coberta; de l’altra, del biogàs obtingut en el tractament biològic dels residus; i, finalment, del procés de valorització energètica que duu a terme la planta incineradora.

 

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme forma part del desplegament d’instal·lacions previst en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, el qual concreta les plantes de tractament necessàries per donar sortida als residus generats al Maresme i el Vallès Oriental. La construcció del Centre representa una inversió de 80,7 milions d’euros finançats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el contracte–programa amb l’Agència de Residus de Catalunya, que n’és l’ens promotor, conjuntament amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

 

 

Fase de proves al setembre

 

La instal·lació iniciarà la fase de proves el pròxim mes de setembre i la seva posada en marxa suposarà la creació de 35 llocs de treball, que s’afegiran a l’actual plantilla de l’empresa concessionària. D’altra banda, s’estima que l’entrada en funcionament del Centre generarà 85 llocs més de treball indirecte.

 

El servei que ofereix aquesta infraestructura s’inscriu dins el model català de gestió de residus municipals, basat en la prevenció i el reciclatge. Aquestes instal·lacions donen resposta al procés iniciat a les llars catalanes amb la separació correcta dels diferents residus generats (restes de menjar, vidre, paper, envasos, etc.) per aprofitar el màxim de materials que puguin retornar al cicle productiu. El cicle d’aprofitament, per tant, implica tothom, des de la ciutadania fins a l’Administració, que impulsa diverses instal·lacions de tractament emmarcades en el Pla territorial sectorial d’infraestructures.

 

La separació correcta dels residus és un hàbit cada cop més arrelat entre la ciutadania. A Catalunya, l’any 2009, es van recollir selectivament el 37,6% dels residus municipals generats, una dada molt per sobre de la mitjana de la resta de l’Estat (17%) i dels països que formen part de l’OCDE (30%). En aquesta mateixa línia, la posada en marxa d’aquestes instal·lacions és una mostra de la tasca realitzada per la Generalitat mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència de Residus de Catalunya i en col·laboració amb ajuntaments i altres ens locals a fi de disposar d’un model de gestió de residus sostenible, modern i innovador.