Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori dóna suport a les mesures acordades per la Generalitat en l’àmbit de l’ocupació juvenil

Escoltar

El consistori dóna suport a les mesures acordades per la Generalitat en l’àmbit de l’ocupació juvenil

El Ple municipal va aprovar ahir una proposta de resolució presentada per PSC, ICV-EUiA i ERC de suport a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre les mesures en l’àmbit de l’ocupació juvenil. El text es va aprovar amb els vots favorables dels partits signants, l’abstenció del PPC i els vots contraris de CiU i de la CUP.

 

La resolució aprovada era una proposta alternativa a la presentada inicialment per la CUP, que no va prosperar.

 

El text íntegre de l’acord aprovat és el següent:

 

“La Federació de Municipis de Catalunya, reunida en sessió de Comitè Executiu el passat dia 13 d'abril, va acordar, a través d’una resolució, demanar a la Conselleria de Treball que reorientés la seva proposta de no obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que s’entén que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del col·lectiu de joves.

 

La pròpia FMC també proposava estudiar i elaborar nous projectes innovadors que estiguin en consonància amb el nou model productiu.

 

El Govern de la Generalitat ha presentat, recentment, un conjunt de noves accions adreçades a millorar enguany l’ocupació de les persones joves de Catalunya, mitjançant actuacions que combinen la formació i el treball amb l’objectiu de garantir la inserció laboral o la tornada al món educatiu.

 

Aquestes accions, centrades en l’adaptació de les polítiques d’emancipació per als joves a la situació actual on la formació i el treball són cabdals, beneficiaran al voltant de 52.000 persones joves en situació d’atur; compten amb un pressupost de 134 milions d’euros per al 2010, i s’emmarquen en l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya 2009-2012, aprovat pel Govern i signat amb els agents econòmics i socials el mes de setembre de 2009.

 

L’objectiu d’aquestes accions és incrementar la formació i l’ocupabilitat de les persones joves; augmentar la taxa de joves emprenedors; millorar les condicions de treball, personals i acadèmiques de les persones joves; incrementar la inserció laboral; i millorar l’èxit escolar, així com la conciliació de la vida laboral, personal i acadèmica.

 

A Mataró el nombre de persones aturades registrades a l’oficina del SOC, menors de 25 anys, és de 1.239 al mes de març de 2010. Cal tenir present, però, que hi ha un infraregistre de desocupats joves a les Oficines del SOC, tal i com es pot veure a través de la notable diferència que hi ha a Catalunya entre les xifres d’atur registrat i d’atur estimat (EPA) de joves. Si s’aplica el diferencial que hi ha entre aquestes dues fonts d’informació a Catalunya per a Mataró, la taxa d’atur estimada per als menors de 25 anys a Mataró rondaria al voltant del 40%.”

 

Pel que respecte a les dades amb les que treballa el Servei d’Ocupació de Mataró de l’IMPEM paga la pena mencionar que de les 7.874 persones registrades al mes d’abril a la base de dades pròpia, 1.545 són menors de 25 anys el que representa un 20% del total.

 

Tanmateix cal tenir en compte les dades de fracàs escolar (curs 2007-2008) i que se situen properes al 21%. Aquesta dada, si la comparem amb els resultats de l’explotació del curs anterior, veurem que ha disminuït; tot i així estem en una situació en la que hem de fer un gran esforç per tal de millorar la situació de les persones joves de la ciutat.

 

És per tot això que els grups sotasignants sotmeten al Ple d’aquesta corporació el següents acords:

 

1.- L’Ajuntament de Mataró dóna ple suport a l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’adopció de noves accions adreçades a millorar l’ocupació de les persones joves a Catalunya que, en el marc de l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya 2009-2012, preveu:

 

a. posar en marxa enguany el Projecte SUMA 2010-2011, un projecte pioner i innovador adreçat a les persones joves en atur de 16 a 24 anys que combina l’orientació, la formació i l’experiència professional en empreses que els faciliti la inserció laboral.

 

b. apostar per una renovada política activa d’ocupació, anomenada Noves Cases per a Nous Oficis, adreçada a 2.500 persones menors de 25 anys amb fracàs escolar i en risc d’exclusió social.

 

c. garantir que unes 4.300 persones joves menors de 30 anys es beneficiïn enguany dels Plans d’Ocupació Locals.

 

d. engegar també altres mesures per afavorir la inserció laboral de les persones joves com són, per exemple, les accions de formació per a l’ocupació, els itineraris d’inserció i orientació, els programes de transició al treball, i els plans de qualificació professionals inicials (PQPIS).

 

2. L’Ajuntament de Mataró conscient de l’elevada importància de tot el que afecta a les polítiques actives d’ocupació, demanarà als òrgans competents de la Conselleria de Treball la seva inclusió en els grups de treball que es creïn per tal d’implementar les mesures descrites en el punt anterior.

 

3. L’Ajuntament de Mataró considera essencial que el desenvolupament de les mesures i les respectives convocatòries per al seu inici es facin de manera urgent per tal de poder assegurar la major continuïtat possible dels grups de professionals vinculats als actuals instruments de formació, orientació i inserció laboral.

 

3. Traslladar aquest acord a la consellera de Treball i al director del Servei d’Ocupació de Catalunya per al seu coneixement.

 

4. Traslladar aquesta resolució a les entitats adherides a l’FMC per tal que, si ho consideren adient, s’hi adhereixin i ho traslladin al Departament de Treball.