Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou Reglament d’organització i funcionament del mercat de la plaça de Cuba és aprovat definitivament al Ple

Escoltar

El nou Reglament d’organització i funcionament del mercat de la plaça de Cuba és aprovat definitivament al Ple

El Ple de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar definitivament el nou Reglament d’organització i funcionament del mercat municipal de la plaça de Cuba. L’aprovació es fa un cop revisades les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública per part de l’Associació de Venedors del Mercat de la Plaça de Cuba i el Grup Municipal de Convergència i Unió. L’aprovació inicial va tenir lloc al ple de maig.

 


L’Associació de Venedors del Mercat de la Plaça de Cuba ha presentat dues al·legacions de les quals una s’ha desestimat i una altra s’ha estimat parcialment.


Per la seva banda el Grup Municipal de CiU ha presentat 14 al·legacions, 10 de les quals han estat estimades, mentre que dues s’han estimat parcialment i dues més han estat desestimades.Aquest reglament substitueix l’anterior vigent des de l’any 1988. La reforma del mercat, que es va inaugurar el passat 18 de maig, feia necessària una revisió de la regulació del mercat per tal de fer-lo més eficaç i adaptar-lo a les noves necessitats de funcionament i regulació de l’equipament.

 


Per a l’elaboració del nou reglament es va constituir una comissió de treball integrada per representants dels operadors del mercat i personal de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM). Aquesta comissió s’ha reunit en 8 ocasions i ha treballat en base a models de reglaments ja existents en altres mercats reformats com els de Sabadell, Barcelona o l’Hospitalet.

 


El reglament es compon d’un preàmbul i 9 títols en els quals es regulen entre d’altres aspectes l’organització interna del mercat (direcció, associació de venedors/res, tipus de parades, mix comercial, etc.); el funcionament (horaris de venda, períodes d’inactivitat i vacances); les concessions (adjudicacions, traspassos i cessions, extincions); els drets i deures dels concessionaris; les obres i instal·lacions; la neteja i els residus o el règim sancionador.

 


Un cop aprovat definitivament aquest nou reglament, s’ha de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la província i entrarà en vigor quan hagi transcorregut un termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació.