Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova definitivament el pressupost de 2010

Escoltar

El Ple aprova definitivament el pressupost de 2010

Durant el període d’exposició pública s’han presentat 254 al·legacions

El Ple ordinari de febrer que es va celebrar ahir dijous va aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2010.


 

El pressupost va ser aprovat inicialment en el Ple extraordinari celebrat el 24 de desembre de 2009. El període d’exposició pública es va iniciar el 30 de desembre i va finalitzar el 19 de gener de 2010.

 

 

Pressupost 2010

 

El pressupost general inclou els pressupostos de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals i entitats públiques empresarials:

 

 


 


2010


AJUNTAMENT


122.358.352,69 €


IME


15.896.960,61 €


IE


2.879.634,62 €


IMPEM


4.637.448,81 €


IMAC


5.676.855,50 €


MATARÓ AUDIOVISUAL


503.509,52 €


TECNOCAMPUS


25.577.240,30 €


PUMSA


63.436.261,13 €


GINTRA


3.557.855,00 €


PROHABITATGE


766.892,00 €


AIGÜES DE MATARÓ


13.650.808,00 € 

 

Els trets fonamentals que marquen el pressupost d’enguany són:

 

. Reforç del model de cohesió social de Mataró:

 

   - Amb un important esforç dels serveis socials per oferir una atenció social bàsica, ràpida i àgil, dirigida a qui més pateix per la situació actual.


   - Amb una aposta clara per l’escolarització amb la posada en marxa de noves escoles i el seu manteniment i nous equipaments previstos com l’EB Els Garrofers, l’Escola Montserrat Solà, l’Escola M. Mercè Marçal, l’inici de les obres de l’Escola Marta Mata i del Centre d’Educació Especial L’Arbo


   - Amb la congelació de la major part dels tributs municipals.


 

. Rigor, austeritat i contenció en la despesa no prioritària, amb una disminució del pressupost en termes consolidats del 13,17 %.

 

. Un alt esforç inversor amb l’ajut del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), que permetrà destinar a actuació inversora, entre l’Ajuntament i el FEOSL, més de 74 milions d’euros. En aquest aspecte es continua apostant per la transformació del model econòmic de Mataró, mantenint l’aposta per projectes com el TecnoCampus Mataró-Maresme.

 

. Seguir el desenvolupament del Pla Local de l’Habitatge.

 

. Promoure polítiques actives d’ocupació per facilitar la reincorporació al món laboral de les persones desocupades i mantenir els serveis bàsics d’ocupació.

 

 

Al·legacions al PAM i al pressupost 2010

 

Pel que fa a les al·legacions, consideracions i esmenes al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i al pressupost presentades durant el període d’exposició pública, han estat 254, de les quals se n’han estimat 58, parcialment 80 i 116 no s’han acceptat. A més se n’han presentat 6 fora de termini.

 

Les al·legacions han estat presentades per les següents entitats i grups municipals:

 

. Federació d’Associacions de Veïns de Mataró: 6 presentades, 1 estimada, 2 estimades parcialment i 3 no estimades.

 

. Associació de Veïns Havana i Rodalies: 2 presentades, 0 estimada, 0 estimades parcialment i 2 no estimades.

 

. Associació de Veïns de Cerdanyola: 2 presentades, 0 estimada, 1 estimada parcialment i 1 no estimada.

 

. Grup municipal de CiU: 121 presentades, 29 estimades, 41 estimades parcialment i 51 no estimades.

 

. Grup municipal de la CUP: 64 presentades, 21 estimades, 14 estimades parcialment i 29 no estimades.

 

. Grup municipal del PPC: 59 presentades, 7 estimades, 22 estimades parcialment i 30 no estimades.

 

Les al·legacions presentades han determinat que s’incorporessin 18 noves accions al PAM i 7 més s’han modificat.

 

I quant al pressupost, es reajusta el pressupost d’inversions per incloure una nova partida de 50.000 € per a la restauració de la Basílica de Santa Maria, i per l’altra part, d’acord amb la voluntat de màxima transparència, s’ha acordat que mensualment es publicarà l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament i dels organismes autònoms.