Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aplica el decret de l’Estat per reduir el dèficit i rebaixa el sou dels càrrecs electes i dels treballadors

Escoltar

L’Ajuntament aplica el decret de l’Estat per reduir el dèficit i rebaixa el sou dels càrrecs electes i dels treballadors

Es calcula que les mesures representaran uns 900.000 € d’estalvi per al 2010

L’Ajuntament reduirà els sous del seu personal i càrrecs públics en aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i de les mesures adoptades al respecte pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Les mesures de reducció salarial es van donar a conèixer ahir dimarts, 15 de juny, a la Comissió Informativa de Serveis Centrals i es proposaran per a la seva aprovació al Ple extraordinari que es preveu celebrar divendres que ve, 18 de juny.

 

La reducció salarial es concreta en les següents mesures:

 

 

Càrrecs electes

 

La reducció dels sous dels representants electes s’aplicarà seguint les recomanacions de l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya (FMC i ACM). En aquest sentit, a partir de juny de 2009 es reduirà en un 8% la retribució anual aprovada per l’alcalde*; un 7% la dels tinents d’alcalde amb dedicació exclusiva, i un 6% els sous de tinent d’alcalde amb dedicació parcial, portaveus de grup municipal i consellers delegats. També es reduiran un 5% les retribucions per assistència a Ple, que cobren els regidors que no tenen remuneració per cap altre concepte.

 

Cal tenir en compte que els càrrecs electes i personal eventual de l’Ajuntament de Mataró ja tenen congelats els seus sous des de l’exercici 2009.

 

*Actualment,  l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, no cobra el sou de l’Ajuntament, ja que hi va renunciar en favor de la retribució salarial que li correspon com a diputat-president de l’Àrea de Medi Ambient a la Diputació de Barcelona, que recentment li ha estat reduïda en un 15%.

 

 

Càrrecs eventuals

 

Els sous dels funcionaris eventuals, que corresponen als caps de les 6 àrees de l’Ajuntament, es reduirà en un 7%.

 

Així mateix, s’aplicarà la mateixa reducció del 7% als directors gerents dels organismes autònoms, fundacions, entitats públiques empresarials, al personal d’alta direcció d’empreses municipals i al Defensor del ciutadà.

 

 

Personal funcionari de l’Ajuntament

 

Pel que fa al personal funcionari de l’Ajuntament s’aplicarà la reducció dels salaris per al 2010 previstes al Reial Decret Llei. Aquesta reducció s’aplica de manera gradual, per tant afectarà més als grups funcionarials més alts. Segons els grups i els diferents conceptes a retribuir, la reducció s’aplica de la següent manera:

 


Grup


Sou base i triennis


Complement de Destí


Complement Específic


A1 (llicenciats)


- 4,5 %


-5%


-5%


A2 (diplomats)


- 2,7%


-5%


-5%


C1 (administratius i tècnics especialistes)


- 2%


-5%


-5%


C2 (auxiliars administratius, auxiliars de serveis)


- 0,25 %


-5%


-5%


AP (peons, treballadors familiars,…)


0%


-5%


-5% 

 

La reducció salarial també afectarà a la paga extraordinària de desembre dels funcionaris, que es veurà reduïda en la següent proporció segons els grups:

  


Grup


Sou base i triennis


Complement de Destí


Complement Específic


A1


-46,30%


-5%


-5%


A2


-32,80%


-5%


-5%


C1


-17,20%


-5%


-5%


C2


-1,30%


-5%


-5%


AP


0%


-5%


-5% 

 

Personal laboral de l’Ajuntament i dels organismes autònoms

 

Pel que fa al personal laboral de l’Ajuntament i dels organismes autònoms, la reducció serà d’un 5% lineal dels salaris, independentment del grup professional al qual es pertanyi. La paga extraordinària de desembre també serà reduïda en un 5% en tots els seus conceptes.

 

La mesa negociadora del personal laboral, amb representació de l’Ajuntament i dels sindicats CC.OO i UGT, va acordar el 10 de juny aplicar la reducció salarial de manera equivalent a com s’aplicarà als funcionaris. La proposta, però, no va ser acceptada dilluns, 14 de juny, per l’assemblea del personal laboral de l’Ajuntament.

 

 

Personal de les empreses municipals

 

L’Ajuntament instarà l’inici de la negociació col·lectiva a les societats municipals Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), Prohabitatge Mataró i Aigües de Mataró, amb l’objectiu d’aplicar als treballadors d’aquestes empreses els mateixos criteris de reducció salarial que a la resta del personal.

 

Pel que fa a l’empresa Gestió Integral de Trànsit Mataró (GINTRA) les mesures de reducció salarial dictades pel Reial Decret Llei s’aplicaran directament, ja que el dèficit d’explotació d’aquesta societat es finança amb aportació municipal.

 

L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual ja ha pactat una reducció dels salaris dels treballadors d’un 3,8%, excepte de la directora que correspon al 7%.

 

L’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró no té treballadors.

 

 

A què es destinarà l’estalvi?

 

Totes aquestes mesures donaran com a resultat un estalvi aproximat de 900.000 € pel que queda d’any. El Reial Decret-Llei estableix que l’estalvi obtingut amb la reducció salarial s’ha de destinar al sanejament del romanent de tresoreria negatiu, a la disminució de l’endeutament a llarg termini i al finançament d’inversions.

 

El Govern municipal té entre els seus objectius que els treballadors recuperin la pèrdua salarial tan bon punt l’escenari econòmic i legal ho permetin.