Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró i Caixa Laietana renoven l’acord per impulsar la rehabilitació d’habitatges

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró i Caixa Laietana renoven l’acord per impulsar la rehabilitació d’habitatges

L’entitat posa a disposició dels propietaris crèdits per finançar obres

L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; el regidor d’Habitatge, Francesc Teixidó; i el director general de Caixa Laietana, Josep Ibern, han renovat avui el conveni de col·laboració per impulsar la rehabilitació d’habitatges al municipi. L’actualització de l’acord reforça i dóna continuïtat a la línia de préstecs a la qual es poden acollir els propietaris de finques objecte de rehabilitació.

 

El Pla Local de l’Habitatge 2005-2015 de l’Ajuntament de Mataró té entre els seus objectius incidir en la rehabilitació d’habitatges i edificis destinats a aquest ús a la ciutat. En aquest sentit, els préstecs convinguts establerts pel conveni facilitaran als propietaris la gestió econòmica i financera de les obres de rehabilitació, fent possible el pagament de les mateixes en un període llarg i amb una quota mensual assequible.

 

S’hi poden acollir als préstecs els propietaris, les comunitats de propietaris i usuaris dels diferents departaments que hagin de fer front a les despeses de rehabilitació d’habitatges o edificis destinats principalment a habitatge. En el cas de rehabilitació d’edificis, per demanar els préstecs cal que les obres hagin estat aprovades per acord de la junta de la comunitat, amb un pressupost tancat i l’assignació de la derrama a cada propietari.

 

 

Característiques dels préstecs

 

L’import del préstec cobrirà com a màxim la part proporcional de la despesa de l’obra que correspongui al propietari o usuari del departament.

 

El tipus d’interès inicial per l’any 2010 es fixa en el 4,50% per a les operacions amb garantia personal i el 3,50% per a les de garantia hipotecaria. Per a cadascuna de les anualitats successives del conveni es fixarà el tipus nominal de referència de l’EURIBOR a 1 any publicat quinze dies abans de l’inici de cada nou període, més un diferencial de 2 punts per a les operacions amb garantia personal i de 0,90 punts per a les de garantia hipotecaria. La revisió de tipus serà semestral.

 

El préstec no tindrà comissions per obertura, estudi ni amortització anticipada o cancel·lació. Com a despeses, caldrà contactar assegurances d’amortització, de protecció de nòmina i, si la garantia és hipotecària, per danys e incendis, a més de les despeses de formalitzar la hipoteca.

 

El conveni entre l’Ajuntament i Caixa Laietana té vigència fins a 31 de desembre, i podrà ser prorrogat fins al 31 de desembre de 2011. Aquest és el segon conveni que l’Ajuntament signa amb Caixa Laietana per facilitar préstecs per a la rehabilitació. El passat abril es va signar un acord similar amb CajaSur.