Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament presenta la memòria de 2009

Escoltar

L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament presenta la memòria de 2009

L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament ha presentat aquest migdia la memòria de balanç de 2009, que recull les actuacions desenvolupades l’any passat pels serveis d’Obres, Manteniment i Serveis, Urbanisme, Desenvolupament Urbà, Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Llicències d’Obres, i per les societats municipals PUMSA (i les seves filials) i Aigües de Mataró.

 

La memòria ha estat presentada pel president de l’Àrea i regidor d’Habitatge, Francesc Teixidó; el regidor d’Obres, Francesc Melero; el regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, i la regidora de Medi Ambient i Sostenibiltat, Quiteria Guirao. Aquest document s'emmarca en la Memòria general de l'Ajuntament de l'any 2009.

 

 

Servei d’Obres

 

Entre les actuacions realitzades al 2009, el Servei d’Obres va redactar projectes de futurs equipaments que ocuparan un total de 16.339 m², de vials que afectaran una superfície de 27.087 m² i de 25.136 m² de zones verdes. Les obres executades durant el 2009, entre equipaments, vials i zones verdes, han suposat una inversió de 29.727.746 €.

 

Entre els principals projectes redactats figuren la Biblioteca Pública Antoni Comas, la reurbanització de la muralla de Sant Llorenç i els horts urbans de Bon Recés. Pel que fa a les obres executades l’any passat, es van finalitzar, entre altres, el centre de formació permanent Tres Roques, la reurbanització del carrer de Sant Agustí, l’ampliació de voreres del passeig de Ramon Berenguer III i la plaça dels Alocs.

 

 

PUMSA

 

Entre les actuacions realitzades pel Grup PUMSA (PUMSA, Prohabitatge Mataró i Gestió Integral de Trànsit Mataró) figuren la reparcel·lació i urbanització del polígon 1 del PMU Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt i la urbanització del sector Quintana-Antoni Puigblanch-Pascual Madoz.

 

També l’acabament de 21 habitatges a la plaça de la Pepa Maca i l’acabament de la pista poliesportiva de la Llàntia i de l’edifici d’equipament comercial.

 

 

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

El servei de Medi Ambient i Sostenibilitat va continuar avançant durant el 2009 en l’acompliment de l’Agenda 21. En aquest sentit, entre altres actuacions, es va redactar la nova Agenda 21 amb clau de canvi climàtic i es va elaborar el projecte per a la Casa Capell com a equipament de sostenibilitat.

 

D’altra banda, el servei va supervisar el projecte, la implantació i la gestió dels horts urbans a la finca de Bon Recés, i va participar en la gestió del Parc del Montnegre-Corredor, així com en altres projectes i plans d’abast supramunicipal.

 

 

Aigües de Mataró

 

Pel que fa a la gestió d’Aigües de Mataró, entre altres xifres, la societat municipal ha aconseguit un rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua del 92% i un increment de la xarxa de reg amb pous en un 34%.

 

Entre les obres executades l’any passat es va renovar la xarxa d’aigua potable dels carrer de Burriac, la ronda de Jaume Ferran i el carrer de Pau Casals. També el clavegueram dels carrers de la Confraria de Sant Elm, Sant Joan, Sant Ignasi de Loiola i ronda de la Cerdanya.

 

 

Habitatge

 

El Servei d’Habitatge i Llicències d’Obres va registrar una disminució del 20% del nombre de sol·licituds de llicències al 2009, i del 39% en el nombre de nous habitatges amb llicència concedida.

 

Per contra, han augmentat un 51% el nombre de sol·licituds d’ajut per a la rehabilitació i la instal·lació d’ascensors, i un 4% les sol·licituds de llicència per rehabilitació d’habitatges. Les sol·licituds d’ajut a la rehabilitació s’han incrementat un 40%.

 

 

Servei de Manteniment i Serveis

 

Pel que fa a les xifres del Serveis de Manteniment i Serveis, hi va haver una disminució del 31% en la tramitació de llicències de rases; els punts de llum s’han incrementat en 110 (són 15.110 punts en total); ara ja hi ha 202 quadres elèctrics equipats amb telegestió, 27 més que l’any anterior; les zones verdes a mantenir s’han incrementat en 150.867 m² (són 1.129.482 m² en total) i Mataró té un total de 489 jocs infantils a mantenir (67 més que al 2008).

 

Al 2009 es van crear noves zones de jocs infantils, com l’àrea de jocs interactius del Parc Central, i es van instal·lar nous enllumenats com el de la plaça de Mossèn Blanch amb lluminàries de leds.

 

Respecte als residus, Mataró ha disminuït en 1.926 les tones de brossa portades a incinerar, ha augmentat en 591 les tones de recollida selectiva i en 1.275 les tones entrades a la deixalleria. Les tones de residus reciclats han augmentat en 4.368, mentre que s’ha disminuït en 325 tones la recollida de voluminosos.

 

 

Urbanisme

 

El Servei d’Urbanisme va registrar una disminució del 20% en la tramitació d’expedients de planejament i gestió. Destaca l’augment de les notificacions dels diferents expedients per garantir la participació ciutadana: es van fer 2.314 notificacions, que suposen un augment del 147% respecte l’any anterior. També van augmentar en un 55% el nombre de veïns convocats a sessions informatives.

 

Les llicències informades per la Secció de Patrimoni que afecten a edificis catalogats s’han incrementat en un 26%.

 

Pel que fa al Servei de Desenvolupament Urbà, s’ha iniciat la redacció de diferents modificacions del Pla General. Per exemple, a l’àmbit dels entorns del carrer de Miquel Biada o al sector del carrer de Joan Maragall - ronda de Ramon Turró. També s’ha iniciat la redacció de planejaments derivats, com el Pla especial del catàleg de masies i cases Rurals situades en sòl no urbanitzable. També s’han fet informes sobre planejaments i projectes d’àmbit supramunicipal, com les al·legacions presentades a la Línia Orbital ferroviària i al projecte de les noves rondes de Mataró.