Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró acull el Comitè Executiu i el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya

Escoltar

Mataró acull el Comitè Executiu i el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya

 


El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya ha tingut lloc aquest matí al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró i una vegada finalitzada la reunió s’ha iniciat el Consell Nacional a la sala d’actes de Can Palauet. Les reunions han estat presidides pel president de la FMC, Manuel Bustos, i hi ha assistit l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, a més de diferents alcaldes de Catalunya.


 

El Consell Nacional ha aprovat les següent resolucions:

 

- La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i les tarifes que li han de pagar les entitats locals: el Consell Nacional acorda establir un nou marc de relació entre el món local i l’SGAE, demana als ajuntaments que comuniquin a la FMC qualsevol incidència respecte les inspeccions de representants de l’SGAE i demana a l’SGAE el reconeixement explícit a la tasca que fan els ajuntaments destinada a la protecció de la propietat intel·lectual en relació a la venda il·legal de CD.

 

- Convivència i cohesió social: el Consell Nacional demana respecte per la tasca que els ajuntaments estan duent a terme a favor de la cohesió social i el diàleg intercultural i expressa la seva preocupació i desacord davant les manifestacions de qualsevol dirigent polític i social que posin en perill aquesta tasca municipal.

 

- La nova organització territorial del país requereix el consens amb els municipis: es demana al Parlament de Catalunya que la tramitació de la Llei del Consell de Governs Locals, de la Llei de Vegueries i de la Llei de l’Àrea metropolitana de Barcelona es faci amb el màxim consens possible amb els municipis. També es demana a la Generalitat de Catalunya que en tots aquells assumptes que afectin directament o indirectament els municipis es tingui com a primers i directes interlocutors les entitats municipalistes.

 

- Llei de finançament local: se sol·licita al Govern de l’Estat que la Llei de Finançament Local i la Llei de Govern es tramitin de forma simultània i amb la participació dels representants de les entitats municipalistes de manera que ambdues estiguin aprovades abans de final d’any i puguin començar a aplicar-se en el 2011.

 

- Preservació de la diversitat biològica, com a valor intrínsec del patrimoni viu dels municipis: s’acorda, entre d’altres, promoure el manteniment d’una activitat agrícola i forestal sostenible de proximitat, per la millora de la diversitat biològica i genètica dels recursos existents i millorar la potencial connectivitat dels espais naturals com a base per la creació de corredors biològics.

 

- L’autonomia local, marc d’actuació dels ajuntaments: la FMC demana que en la configuració del nou marc jurídic que hagi de definir el règim local atribueixi als ajuntaments un àmbit competencial propi i exclusiu i que qualsevol iniciativa de modificació legislativa que incideixi en les competències dels ajuntaments o comporti un augment dels controls sobre la seva gestió, sigui presa en col·laboració amb les entitats municipalistes.