Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró obre el termini per sol·licitar un dels 12 habitatges assistits del carrer de Vasco Núñez de Balboa

Escoltar

Prohabitatge Mataró obre el termini per sol·licitar un dels 12 habitatges assistits del carrer de Vasco Núñez de Balboa

 

Prohabitatge Mataró ha obert avui, 6 de setembre, el termini per sol·licitar un dels 12 habitatges de lloguer amb protecció oficial, adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, situats al carrer de Vasco Núñez de Balboa, número 10-12. El termini finalitza el 6 d’octubre.

 

L’edifici el promou l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i el gestiona la seva filial, Prohabitatge Mataró, conjuntament amb el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

 

Aquesta promoció possibilitarà a les persones amb mobilitat reduïda un allotjament alternatiu sense barreres arquitectòniques, adaptats a les seves necessitats i circumstàncies, i amb serveis de suport, que constitueixi el seu domicili habitual i afavoreixi la màxima dependència personal.

 

L’immoble es distribueix en planta baixa, tres plantes pis, un terrat i tres plantes subterrànies, construït en un solar de 671 m2. La promoció també disposa d’un aparcament i local per a equipament, on es preveu instal·lar un centre de dia per a persones amb mobilitat reduïda.

 

 

Procés d'adjudicació 

 

Criteris

 

Per poder optar al lloguer d’un dels 12 habitatges adaptats s’ha de ser major de 18 anys a data d’inici del termini de presentació de la sol·licitud.

 

El sol·licitant o algun membre de la unitat familiar haurà d’acreditar que té reconeguda una discapacitat segons valoració del Centre d’Atenció al Disminuït amb un grau de discapacitat física o pluridiscapacitat, en la que la disminució física sigui la de major pes, i en un grau igual o superior al 65 %.

 

La composició familiar o del grup de convivència haurà de ser d’un màxim de quatre persones i el discapacitat haurà de gaudir d’unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma.

 

El sol·licitant haurà d’acreditar la residència continuada a Mataró en els darrers 2 anys i no pot ser titular en ple domini o en dret d’usdefruit d’un altre habitatge.

 

El sol·licitant haurà de destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

 

Els ingressos anuals de totes les persones que consten a la sol·licitud han de ser inferiors a 5,5 vegades l’IPREM, però s’hauran d’acreditar uns ingressos mínims que garanteixin el pagament mensual de la quota de lloguer.

 

 

Avaluació per punts

 

L’adjudicació dels habitatges es basarà en un sistema de punts, que s’obtindran mitjançant l’avaluació de quatre blocs:

 

1.     Valoració de la discapacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària

2.     Valoració sociofamiliar

3.     Valoració de l’habitatge actual

4.     Ingressos.

 

 

Procediment

 

Des de Prohabitatge Mataró es realitzarà una primera avaluació de les sol·licituds presentades, seguidament el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró s’encarregarà de l’estudi, avaluació, puntuació i finalment confecció de les llistes provisionals d’admesos i exclosos. Es donarà un temps per a les al·legacions i les llistes definitives d’adjudicataris seran ordenades segons la puntuació obtinguda per ordre correlatiu.

 

Les llistes s’exposaran a les oficines de Prohabitatge Mataró i al Servei de Benestar Social, centres cívics, Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, així com als webs del Grup Pumsa i de l'Ajuntament de Mataró.

  

Els 12 sol·licitants amb major puntuació seran els adjudicataris dels habitatges.

 

 

Informació, impresos i presentació de les sol·licituds

 

Les sol·licituds es podran efectuar des d’avui mateix fins al 6 d’octubre.

 

Tant la informació com els impresos, així com la presentació de les sol·licituds es portarà a terme en els següents punts:

 

·         Prohabitatge Mataró (fins al 30 de setembre de diluns a divencres de 9 a 14 h, a partir de l’1 d’octubre, de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h). Carrer de Pablo Iglesias 63, 1a planta, despatx 5 /93 757 85 38 / www.grup-pumsa.cat

·         Oficines d’Atenció Ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 19 h)

·         Centres cívics (de dilluns a divendres de 9 14 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h)

·         Telèfon d’atenció ciutadana 010 (24h) / www.mataro.cat.

 

 

Les sol·licituds hauran de formalitzar-se amb el model facilitat i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa de què es reuneixen els requisits de la convocatòria i de la necessitat d’habitatge.

 

Caldrà indicar-hi totes les persones que hi aniran a viure.

  

 

Característiques de la promoció

 

Habitatges

 

Els 12 habitatges són de caràcter protegit en règim de lloguer i ocupen la planta primera, la segona i la tercera. Tenen una superfície mitja de 50 m2 útils i tenen dues habitacions.

 

Tots els habitatges s’han dissenyat tenint en compte les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda, de manera que tenen més espai de maniobra especialment a l’habitació principal, habilitada perquè s’hi pugui acoblar una grua-carril al sostre que ajudi a traslladar a l’usuari fins al bany.

 

Els habitatges també disposen de la preinstal·lació necessària per facilitar la col·locació del sistema que permeti controlar en un sol comandament els diferents aparells tècnics de l’habitatge i automatitzar aquells elements que puguin implicar un esforç físic per als seus habitants. A més, tot el mobiliari està adaptat així com els accessos a l’habitatge i al balcó, que són més amplis i sense desnivells.

 

Pel que fa als espais comunitaris de l’edifici, també s’ha tingut en compte els criteris d’accessibilitat amb un pati a la primera planta, una bugaderia, una cambra de neteja i estenedors.

A més, els habitatges disposen d’espais polivalents distribuïts en tres plantes per a l’ús de suport als habitatges que l’Ajuntament decideixi. 

 

El preu del lloguer dels habitatges serà a partir de 287 € mensuals.

  

 

Equipament i aparcament

 

La planta baixa i el primer soterrani estan destinats a equipament. Es preveu que s’hi instal·li un centre de dia per a persones amb mobilitat reduïda fruit de l’acord signat entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada GIMM, pel qual el consistori cedeix aquest espai i un aparcament propi amb 8 places, el 50 % adaptades.

 

La segona i tercera plantes subterrànies disposaran de 38 places d’aparcament més, 14 d’elles també adaptades i destinades tant a residents de l’edifici com als veïns de la zona.

 

 

Sostenibilitat

 

Aquesta promoció, seguint amb la política municipal d’estalvi energètic, també compta amb instal·lacions centralitzades de calefacció per terra radiant i d’aigua calenta sanitària, a través de plaques solars tèrmiques amb suport de caldera de gas. També s’hi ha instal·lat el sistema de tractament d’aigües grises per tal d’aprofitar les aigües de la dutxa per a les cisternes dels vàters.

 

 

Inversió i termini

 

Aquesta promoció suposa per PUMSA una inversió de 2,4 milions d’euros, IVA exclòs.

 

Està previst que els adjudicataris puguin traslladar-se als pisos a l’últim trimestre del 2010.