Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori cedeix al Club de Tennis Mataró una finca a Can Quirze per desenvolupar activitats esportives

Escoltar

El consistori cedeix al Club de Tennis Mataró una finca a Can Quirze per desenvolupar activitats esportives

La promoció del tennis a nivell escolar i de la ciutat són part del projecte

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir iniciar l’expedient per procedir a la tramitació d’una concessió demanial, a favor de Club de Tennis Mataró, de la finca situada al carrer de Capcir, 1, actualment de titularitat municipal, per destinar-la al desenvolupament del projecte esportiu del club.
Aquesta finca va ser cedida a l’Ajuntament de forma gratuïta pel mateix Club, que n’era el propietari, arran del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial “Can Quirze” a l’any 2004.El Club de Tennis, malgrat no ser-ne actualment el propietari, mantenia l’ús dels terrenys cedits, que contenen vàries pistes de tennis, una d’elles central amb graderia, una pista poliesportiva i un espai de frontó on tenien lloc per exemple l’escola de tennis i la promoció del tennis de competició.El mateix club va sol·licitar a l’Ajuntament la concessió de l’ús d’aquests espais per continuar desenvolupant els seus objectius de foment, pràctica i difusió de l’activitat física i de l’esport, facilitant als seus socis la pràctica de l’esport del tennis, amb especial dedicació a la formació. I proposa el desenvolupament d’un projecte esportiu més ampli, obert a la ciutat, de foment i de la pràctica del tennis i d’esports de raqueta com squash i pàdel.

 

Les circumstàncies excepcionals, (accés a la finca únicament pel Club de Tennis, el fet que l’entitat sigui sense ànim de lucre, l’interès general del projecte esportiu a desenvolupar dut a terme per una entitat diferent a l’administració, la llarga durada de l’aprofitament dels terrenys i la possibilitat de fer-hi obres que modifiquin el domini públic, etc) feien possible, tant en la seva forma jurídica, com en la pràctica, la concessió demanial de la finca de forma directa al Club de Tennis Mataró.

 

La concessió es fa de forma gratuïta per un període de 20 anys, prorrogables. El Club de Tennis Mataró haurà de garantir el bon ús i conservació de la finca i fer-se càrrec de totes les despeses derivades del funcionament (subministraments, taxes i assegurances), manteniment i millora i explotació dels terrenys i de l’activitat esportiva que s’hi desenvolupi.La finca té una superfície d’11.274 m² i el valor de la concessió és de 1.537.548,45 €.


Projecte esportiu de l’entitatEn la concessió també s’inclou un plec de condicions que regula expressament que s’haurà de permetre l’accés al públic i obrir les instal·lacions esportives en la seva totalitat (privades i públiques), per ampliar els serveis en bé d’un interès municipal, com ara:

 

1.      La promoció del tennis a nivell escolar.

 

2.      La promoció del tennis a nivell de lleure i social de la ciutat, arribant a acords per la utilització de la instal·lació amb condicions populars.

 

3.      L’organització d’activitats obertes a la ciutat, tant en les seves instal·lacions com en espais urbans públics, així com la difusió i promoció d’aquesta activitat.

 

4.      L’organització d’activitats federades de relleu ciutadà i d’interès esportiu.

 

5.      L’organització, conjuntament amb l’Institut d’Esports, de les actuacions de millora i consolidació del tennis, a nivell formatiu, divulgatiu, etc.