Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern presenta un document de traspàs que detalla la situació pressupostària i l’estat dels projectes de l’Ajuntament

Escoltar

El govern presenta un document de traspàs que detalla la situació pressupostària i l’estat dels projectes de l’Ajuntament

 


El govern municipal en funcions, format per PSC, ICV-EUiA i ERC, ha presentat aquest migdia en roda de premsa un document que recull l’estat econòmic i financer de l’Ajuntament, el grau d’execució dels compromisos adoptats amb la ciutadania en el Programa d’Actuació Municipal 2011 i un llistat dels projectes pendents fins a finalitzar l’any perquè als futurs governants el sigui més àgil i clarificador agafar les regnes del nou Consistori.

 

Abans de la compareixença, l’alcalde en funcions, Joan Antoni Baron, havia enviat el document aquest matí a tots els grups municipals i s’ha ofert a explicar-lo personalment al futur alcalde. A la roda de premsa l’han acompanyat Quitèria Guirao, segona tinenta d’alcalde en funcions, i Francesc Teixidó, tercer tinent d’alcalde en funcions, en representació del govern sortint.

 

A continuació es resumeixen els aspectes més rellevants del document, que té 120 pàgines i va acompanyat de la Memòria de l’Ajuntament del 2010. Estarà disponible perquè qualsevol persona el pugui consultar a l’apartat “Retiment de comptes” del web mataro.cat.

 L’organització municipal

 

A part de l’orgranigrama jeràrquic-funcional i el mapa de l’organització institucional, s’hi descriu la plantilla municipal, detallant el número de llocs existents i les vacants (ja siguin per cobrir o cobertes per interins).

 

 

L’estat d’execució del Pressupost 2011


 


 


Es troba en percentatges similars als del’any 2010. En despesa corrent està executada un 43,07% i en despesa de capital un 38,89%.


 


Els ingressos també estan evolucionant segons el ritme de l’any anterior. S’ha executat un 46,87% d’ingressos corrents i un 10,04% d’ingressos de capital.


 


L’endeutament


a)      Endeutament a 31/12/2010: (llarg i curt termini)


a.       Sense avals: 104.435.278,08€


b.      Amb avals: 123.837.660,44€


b)      Evolució endeutament. de l’Ajuntament i  organismes autònoms (Llarg termini contractat i curt termini disposat).


 


c)      Endeutament a 31 de maig:


 EntitatImportAjuntament   llarg termini


(1) a 31 de desembre era de 96.815.50192.753.867,97 Ajuntament  curt termini14.999.545,54Total (sense avals)107.753.413,51
El document també recull que l’estabilitat pressupostària està assolida en la liquidació del 2010 i en el pressupost previst pel 2011, de manera que es compleix lel compromís adquirit en el Pla de sanejament, que preveu el restabliment d’un estalvi net positiu a partir del 2012. 


 


Situació de la tresoreria


 


El saldo bancari a 31 de maig és de -10.548.720,77 i el saldo disponible de 14.451.279, 23.


El límit de les pòlisses de tresoreria és de 25 m€, amb venciment 31 de desembre 2011.


 


El termini actual de pagament a proveïdors d’acord amb auditoria és de 63 dies. Actualment s’utilitza l’operació de confirming amb liquidació bancària a 4 mesos. 


 


El llistat dels projectes pendents


 


El document conté finalment 6 extensos capítols corresponents a les 6 actuals àrees de l’Ajuntament (Serveis Centrals i Planificació, Via Pública, Serveis Territorials, Serveis Personals, Innovació i Promoció de Ciutat i Presidència) que inclouen una breu descripció de la missió de cada servei i quin són els projectes o accions en curs o pendents més significatives. També s’han afegit alguns indicadors de servei i estadístiques.


 


En la roda de premsa, l’alcalde ha destacat la construcció de l’escola Marta Mata, el tram pendent del passeig marítim, la millora dels accessos a l’autopista, el CAP de Cirera Molins i el de Ronda Prim o el futur de l’edifici de l’antic Club Nàutic.