Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Director de l'Aigua de Mataró 2011-2025 planteja substituir 80 km de canonades de fibrociment a tota la ciutat

Escoltar

El Pla Director de l'Aigua de Mataró 2011-2025 planteja substituir 80 km de canonades de fibrociment a tota la ciutat

Dos nous dipòsits i la renovació del parc de comptadors, altres mesures

El Consell d’Administració de la companyia municipal d’Aigües de Mataró ha donat llum verda al Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), que estableix els objectius del servei d’abastament d’aigua a la ciutat i el conjunt d’inversions programades per als propers 15 anys. El Consell va aprovar definitivament el document dimecres passat, 30 de març.

 

Pel que fa a les necessitats de subministrament d’aigua previstes per als propers 25 anys, el Pla conclou que les capacitats hidràuliques actuals de portada d’aigua del Ter i de distribució d’aigua de la ciutat tenen les condicions suficients per a les necessitats d’abastament calculades per a l’any 2035, tenint en consideració el planejament urbanístic vigent i les estimacions de creixement demogràfic previst.

 

Així, el pressupost total d’inversió del Pla Director és de 41,1 milions d’euros per als propers 15 anys. Es preveu que la pràctica totalitat de la inversió es pugui assolir amb la tarifa vigent, amb una necessitat de finançament addicional d’1,7 milions d’euros, que representa 0,0187 €/m3 –un increment de 0,43 € en el rebut bimestral d’aigua del ciutadà promig de Mataró, que és de 35,08 € cada dos mesos–.

 

 

Renovació de la xarxa d’abastament

 

L’actuació proposada de més impacte és el Pla de renovació de xarxa, que preveu la substitució de pràcticament 80 quilòmetres de canonades antigues de fibrociment. Aquesta actuació, valorada en 19,3 milions d’euros en els 15 anys de durada del Pla, juntament amb una nova configuració hidràulica del sistema d’abastament, permetrà millorar la gestió del sistema i el manteniment preventiu de la xarxa, reduint el temps i el cost de la detecció i reparació de fuites incidentals i minimitzant les pèrdues d’aigua.

 

En la mateixa línia de millora de l’eficiència, el Pla Director preveu renovar el parc de comptadors actuals, amb l’objectiu de reduir la seva antiguitat i seguir tecnificant aquesta vessant del servei.

 

 

Dos nous dipòsits

 

L’altra actuació més destacable del Pla és la construcció de dos nous dipòsits, que faran augmentar la capacitat de reserva d’aigua del sistema d’abastament en 13.000 m3 més. Aquestes dues infraestructures, amb un pressupost de 6,1 milions d’euros, milloraran les garanties del subministrament i alhora permetran una reducció del consum elèctric de bombeig actual.

 

El Pla Director de l’Aigua a Mataró també inclou altres actuacions en altres àmbits del sistema d’abastament, com ara la xarxa de reg, la xarxa contra incendis, l’actualització d’instal·lacions existents, millores en la qualitat de l’aigua i millora de les eines de gestió (telecontrol i SIG).

 

 

Prospecció de noves fonts d’abastament

 

Amb l’objectiu de reduir la dependència de l’aigua del Ter, el Pla Director també recull la possibilitat d’incrementar l’ús d’aigua de captacions pròpies de Mataró, avaluant la possibilitat d’incorporar a l’abastament fins a 1 Hm3/any més d’aigua de pous i mines de la companyia. Aquesta aigua s’utilitzarà per al consum d’aigua potable, per al reg d’espais públics o agrícoles o per a usos de neteja i industrials.

 

En aquest mateixa línia també es contempla la possibilitat de reutilització de l’aigua de l’EDAR de Mataró, en funció de la destinació que aquesta aigua pugui tenir, i sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua ho inclogui en el seu programa d’inversions. Tot i així, totes aquestes actuacions no es troben pressupostades ni programades al Pla Director.