Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple es manifesta contrari a les retallades anunciades per la Generalitat de Catalunya al sistema públic sanitari

Escoltar

El Ple es manifesta contrari a les retallades anunciades per la Generalitat de Catalunya al sistema públic sanitari

El Ple municipal va aprovar ahir una resolució presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP contra les mesures del pla de xoc del Departament de Salut que afecten a Mataró i al Maresme.

 

El text es va aprovar amb els vots favorables dels grups signants i dels regidors no adscrits, mentre que CiU –que va presentar una proposta alternativa que no va prosperar– es va abstenir. El regidor del PPC no hi era a la sala. L’acord íntegre aprovat és el següent:

 

“El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha presentat els darrers dies un Pla de mesures per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i mantenir la qualitat assistencial. Aquest ha estat definit per seu titular, l’Hble. Conseller Boi Ruiz, com un Pla de xoc imprescindible i basat en cinc àmbits:

 

1.- la simplificació de l’estructura administrativa,

2.-mesures en la prestació de serveis sanitaris i assistencials,

3.-rebaixa en la despesa de farmàcia,

4.-alentiment de les inversions i infraestructures a realitzar i

5.- incidir en les decisions de l’Estat per aconseguir un finançament més equitatiu.

 

Aquest plantejament, que s’ha anunciat tard i malament, es concreta en una rebaixa lineal del 10% de la despesa en el serveis sanitaris, hospitalaris i d’atenció primària. També manifesta que seran mesures temporals, però tampoc determina aquesta temporalitat alimentant el sentiment d’incertesa del sector sanitari i d’indefensió dels usuaris .

 

La sanitat pública catalana (i l’espanyola) porta anys treballant per l’eficiència i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’assistència als usuaris. Mostra d’això és que en un dels darrers informes de l’OCDE, la sanitat catalana ocupa el tercer lloc per davant de països més rics i que a nivell de despesa siguem dels més austers per càpita de tota Espanya.

 

Aquest èxit de la sanitat pública catalana de qualitat i referent ha estat gràcies a la complicitat, al treball i a l’esforç dels professionals que hi treballen i que han entès que el sistema sanitari públic ha de ser de qualitat i ha d’arribar a ser sostenible pel bé comú.

 

Les mesures d’ajustament proposades per CiU posen en perill el sistema sanitari públic, si es tiren endavant les accions previstes i van en la línia de fer negoci a costa de la salut de la ciutadania.

 

Les retallades en el sistema sanitari públic de Catalunya no es poden justificar amb l’existència a Catalunya d’una sanitat privada (el mutualisme) que, segons tots els estudis realitzats, és més cara que el sistema públic i, a més, distorsiona i atempta contra el dret universal a la Salut: de fet, les mútues poden acceptar o refusar un mutualista en funció dels interessos econòmics de la Mutualitat (malalts crònics, envelliment, persones vulnerables, en definitiva)

 

En concret, sobre les mesures 2 i 3 del Pla de xoc, que fan referència als serveis sanitaris i assistencials i de farmàcia, cal dir que el Departament de Salut de la Generalitat i el CatSalut tenen dades suficients per saber que una rebaixa lineal i per a tothom és injusta i no es pot assumir, en concret pel nostre hospital de referència, el de Mataró.

 

Hi ha centres que porten molts anys treballant conjuntament amb el seus professionals la racionalització de procediments, l’eficàcia en la dispensació de farmàcia amb genèrics i d’altres mesures que fan impossible i inviable una rebaixa com la plantejada. Aquest és el cas del nostre Hospital, referència d’un ampli territori amb fortes necessitats assistencials.

 

Fa deu anys que l’Hospital de Mataró és TOP-20 i que ocupa els 3 primers llocs en productivitat i eficiència: recursos de personal ajustats a l’activitat que realitzem i eficiència màxima en bens i serveis. Igualment, les tres Àrees Bàsiques de Salut del Consorci Sanitari del Maresme, òrgan gestor de l’Hospital, acostumen a estar entre els 10 primers llocs, segons les dades que recull el propi Servei Català de la Salut en cost de farmàcia i en qualitat de resultats clínics. Això ha estat possible gràcies a la implicació dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris públics, que són els primers actors en la defensa del sistema sanitari públic i estan compromesos amb una praxis assistencial de qualitat.

 

La retallada anunciada només es podria aconseguir amb el tancament de serveis, llits, quiròfans, UCI i l’acomiadament de metges, infermeres i auxiliars. Això repercutirà de forma molt negativa als serveis que reben els usuaris: més derivacions, augments de llistes d’espera, i rebaixa en la qualitat i en els serveis assistencials.

 

L’Hospital de Mataró, com altres centres sanitaris, està treballant permanentment en aconseguir una major eficiència en els serveis sanitaris, el que implica estudis d’adaptació dels serveis a la realitat canviant de la població i posada en pràctica de modificacions que pretenen optimitzar alguns dels serveis a malalts crònics o fràgils. Això no s’aconseguirà amb les retallades d’un 10% del pressupost anunciades pel govern de CiU, que s’han de dur a terme sense el necessari estudi de l’impacte tan negatiu que tindrà sobre el Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

 

Per últim, si tenim un sistema català referent a tota Espanya és pels professionals de la salut que han cregut en el model català malgrat ser els que tenen contraprestacions econòmiques més baixes de tot el país. Aquests professionals es mereixen que es compti amb ells i elles per tal de fer que el sistema sanitari públic i universal, continuï essent de qualitat, punter i sostenible. No es podrà aconseguir sense ells, com tampoc sense la implicació activa dels usuaris i usuàries de la sanitat catalana.

 

És per això que posem a consideració del Ple l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Lamentar la situació creada per l’anunci realitzat pel Govern de la Generalitat de les retallades del pressupost del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

 

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que no s’apliquin les retallades anunciades al Sistema sanitari públic català.

 

Tercer.- Sol·licitar que no es redueixi el personal ni els serveis existents en l’actualitat, sense un estudi acurat del seu impacte sobre la població i, en tot cas, sense l’aplicació de mesures alternatives: nous serveis assistencials per donar cobertura a noves realitats de la població (patologies cròniques, pacients multipatològics,....).

 

Quart.- Remetre aquests acords a l’Hble. Conseller de Salut, Boi Ruiz, i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya".