Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova definitivament reurbanitzar l’espai interior de l’illa d’habitatges del Grup Les Santes

Escoltar

La Junta de Govern aprova definitivament reurbanitzar l’espai interior de l’illa d’habitatges del Grup Les Santes

És una actuació subvencionada per la Llei de Barris

La Junta de Govern Local va aprovar definitivament dilluns, 21 de febrer, el projecte d’urbanització de l’espai interior dels edificis d’habitatges del Grup Les Santes. Aquesta zona està situada entre els carrers de Don Quixot, d’Enric Prat de la Riba i la ronda de Miguel de Cervantes, al barri de Rocafonda-El Palau-Escorxador.

 

L’objectiu de l’actuació és millorar aquest espai públic amb nova pavimentació, la supressió de les barreres arquitectòniques, l’ampliació de la xarxa de sanejament, la instal·lació d’enllumenat públic i nou mobiliari urbà.

 

L’àmbit afectat ocupa una superfície de 3.149,76 m². L’actuació forma part del Projecte d’Intervenció Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador, subvencionat per la Llei de Barris.

 

Després de l’aprovació inicial del projecte l’Ajuntament va celebrar dues reunions informatives amb els veïns de la zona afectada i va obrir un període d’informació pública durant el qual es van presentar dues al·legacions. Una d’elles s’ha estimat parcialment, en el sentit de redefinir les alineacions dels espais enjardinats d’ús privatiu. El projecte preveia la reducció de gran part d’aquests espais i, finalment, s’ha optat per retallar només aquells que dificultaven la visibilitat dels diferents recorreguts dels vianants.

 

 

Carrer del Toboso i placeta a la confluència amb el carrer de Don Quixot

 

El carrer del Toboso, amb una llargària de 37 m i una amplada de 5,85 m, està comprès entre la ronda de Miguel de Cervantes i el carrer de Don Quixot. En la confluència amb el carrer de Don Quixot, el vial s’eixampla i dóna lloc a un espai poligonal sense cap ús establert.

 

El projecte preveu pavimentar a un sol nivell el carrer del Toboso amb lloses de formigó per donar prioritat als vianants. La cruïlla amb el carrer de Don Quixot també es pavimentarà amb lloses de formigó a un sol nivell configurant una placeta. 

 

 

Espai interior del Grup Les Santes

 

Es tracta dels espais lliures situats entre les edificacions aïllades del Grup Les Santes, que es van construir en la dècada dels anys 60 per “La Obra sindical del Hogar y la Arquitectura”, i del carrer de Dulcinea

 

La pavimentació d’aquest espai es farà a un sol nivell amb lloses de formigó i està previst plantar una magnòlia, arbres de l'amor, un lledoner, xicrandes i abèlies.

 

Al carrer de Dulcinea es construiran uns murets de contenció de terres per absorbir el desnivell existent. La vorera del carrer d’Enric Prat de la Riba es pavimentarà fins a l’alçada del dipòsit de les aigües del recinte de L’Escorxador, mitjançant llambordes de formigó prefabricat. També es modificarà la vorada de la intersecció amb el carrer de Don Quixot transformant la cruïlla en un pas continu amb prioritat per al vianant.

 

El pressupost d’execució del projecte, amb una durada estimada de cinc mesos, és de 450.000 € (IVA inclòs).

 

 

Actuació en el clavegueram

 

Abans de l’inici d’aquestes obres, la companyia d’Aigües de Mataró ha iniciat una actuació per millorar el clavegueram dels carrers de Don Quixot i del Toboso i connectar un nou clavegueró a la futura Biblioteca Municipal Antoni Comas.

 

Per instal·lar aquest nou col·lector, els tècnics han hagut de demolir el paviment i el clavegueram existent per poder excavar i col·locar els nous tubs de clavegueram. També s’han construït les connexions amb els nous embornals i tres pous de registre nous.

 

Aquesta obra es va iniciar el 17 de gener i la seva durada prevista es de 2 mesos, amb un pressupost d’obra de 40.555,62 €. (IVA exclòs) i contractada a l’empresa Construccions Garcia Cano e Hijos SA.