Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les platges del Varador i del Callao renoven la ‘Q’ de Qualitat Turística

Escoltar

Les platges del Varador i del Callao renoven la ‘Q’ de Qualitat Turística

Obtenen un excel·lent en informació, seguretat i neteja, entre altres serveis

Les platges del Varador i del Callao han renovat la certificació de la marca ‘Q’ de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), obtinguda per primera vegada l’any passat. La província de Barcelona té 11 platges certificades amb aquest distintiu de qualitat. A la comarca del Maresme, els dos únics municipis distingits amb aquesta marca són Mataró i Calella.
La ‘Q’ de Qualitat Turística és un certificat que l’ICTE dóna a aquelles platges que compleixen uns nivells de qualitat als serveis que presten als usuaris. L’obtenció d’aquest distintiu, que es visualitza a les platges certificades amb una bandera (una ‘Q’ blanca sobre un fons blau) i als panells informatius situats al Passeig Marítim, representa el reconeixement a la tasca realitzada per l’Ajuntament de Mataró.

                                                                                                                         

Per obtenir aquest certificat, les platges han de reunir una sèrie de requisits, que són avaluats per una empresa d’auditoria externa. Els serveis que es puntuen són: direcció, seguretat, salvament i primers auxilis, informació, neteja i recollida selectiva de residus, manteniment d’instal·lacions i equipaments, accés, serveis higiènics i oci. Una puntuació a partir de 6 indica conformitat amb el servei; entre el 7 i 8, de satisfacció i entre el 9 i 10, d’excel·lència.

 

Les platges del Varador i del Callao han obtingut en sis dels nou ítems avaluats una puntuació superior a 9: informació, serveis higiènics, neteja i recollida selectiva de residus, seguretat, salvament i primers auxilis i oci; i en tres una puntuació superior a 8: direcció, accés i manteniment d’instal·lacions i equipaments).

 

La puntuació més alta s’ha aconseguit amb el servei d’informació amb 10 punts, on s’ha valorat la detallada i variada informació existent sobre les platges mitjançant els fulletons de serveis i equipaments editats en diferents idiomes, la informació específica publicada al web municipal i la informació que es facilita als panells informatius situats al passeig Marítim. També s’ha puntuat amb un excel·lent el servei ofert des del punt d’informació turística amb el servei de lectura, espai wifi gratuït i les activitats de dinamització que s’hi organitzen, com les tertúlies literàries. També s’ha destacat el nivell de registre i seguiment de les queixes i suggeriments.

 

Amb un 9,4 s’han puntuat la seguretat, salvament i primers auxilis i l’oci. Del primer s’ha remarcat l’alt nivell de recursos materials i humans per donar una resposta ràpida i eficient.

 

Un altre servei puntuat amb un excel·lent ha estat el de la neteja i recollida selectiva de residus (amb 9,3 punts), on es posa de manifest la bona dotació de maquinària i personal per efectuar la neteja i recollida de residus, el bon manteniment de les passarel·les o l’estat de neteja de les platges, entre d’altres.

 

 

Renovat el distintiu SICTED a l’Oficina de Turisme i a la platja del Varador

 

El distintiu ‘Q’ de qualitat turística no és l’únic que renova aquest any la nostra ciutat, ja que l’Oficina de Turisme de Mataró i la platja del Varador han aconseguit la renovació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED), que reconeix la qualitat de la seva oferta turística. A aquesta distinció s’afegeix enguany la platja del Callao.

 

EL SICTED permet gestionar la qualitat de les empreses i serveis turístics. L’Oficina de Turisme va obtenir l’any 2010 aquest distintiu. Per aconseguir-ne la renovació ha estat necessari garantir l’acompliment d’un manual de bones pràctiques en l’àmbit de personal, organització dels serveis, relació amb les empreses proveïdores, instal·lacions, comercialització de productes, satisfacció de les persones usuàries i gestió mediambiental i superar l’auditoria de renovació.El projecte SICTED neix de la mà de la Secretaria General de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i respon a la necessitat de dotar als destins turístics de mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions empreses per aconseguir un objectiu comú: la millora de la qualitat turística d’empreses i serveis.

 

Al projecte d’àmbit estatal participen més de 110 destinacions que acullen més de 3.100 empreses distingides i més de 3.100 que estan en procés de distinció. Bona part d’aquestes empreses es localitzen a la província de Barcelona, on  la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona s’encarreguen de promoure-les amb la coordinació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a la destinació Costa de Barcelona-Maresme.