Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un text refós introdueix canvis en la modificació puntual del Pla General per a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle

Escoltar

Un text refós introdueix canvis en la modificació puntual del Pla General per a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle

El document incorpora prescripcions de la Generalitat per al sector discontinu

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir dijous, 3 de febrer, un text refós de la modificació puntual de Pla General d’Ordenació per a l’àmbit discontinu Lepant-Churruca/ElRengle. El nou planejament afecta a l’illa compresa entre els carrers de Lepant, de Cosme Churruca, de Federico Carlo Gravina i el Camí Ral, que ocupa 10.025 m² de superfície i on es troba el conjunt de l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas, i unes porcions de parcel·les de l’àmbit del Rengle que ocupen 3.533 m².

 

El 8 de novembre de 2007 el Ple va aprovar provisionalment la modificació urbanística. La Generalitat de Catalunya va demanar a l’abril de 2008 introduir un seguit de prescripcions, ara incorporades en el text refós, per procedir a l’aprovació definitiva de la nova proposta de planejament.

 

 

Canvis respecte l’aprovació provisional

 

Les modificacions introduïdes són les següents:

 

-         S’augmenta l’àmbit afectat per la modificació amb quatre porcions de sòl privat per ampliar les reserves d’espais lliures a l’àmbit del Rengle, que completaran la franja de zones verdes corresponents al futur passeig marítim en aquesta zona. Aquests sòls s’obtindran mitjançant una actuació aïllada d’expropiació.

 

-         La creació d’aquestes noves zones verdes al Rengle fa que s’excloguin de la modificació urbanística els sòls que es destinaven a aquest fi a l’àmbit de la plaça d’Itàlia segons s’havia previst en l’aprovació provisional del nou planejament. D’aquesta manera, només s’actua en dos àmbits (Lepant-Churruca i El Rengle).

 

-         Els edificis d’habitatges que se situaran a l’àmbit del Rengle destinaran la planta baixa a equipament. Per això, es proposa per aquests sòls la doble qualificació d’equipament i de zona residencial.

 

-         S’han efectuat ajustos per millorar la funcionalitat tant de la nova plaça que es configura davant de la nau catalogada de Can Fàbregas com dels equipaments públics i edificis residencials dels dos àmbits afectats.

 

 

Proposta de planejament

 

La modificació atorga nous usos d’equipament i residencials a sòls industrials que ja no estan en funcionament. En general, es determina per a cadascun dels àmbits:

 

Àmbit Lepant-Churruca

 

En aquest sector d’actuació es preveu conservar la nau principal de Can Fàbregas i la xemeneia de vapor de l’antic conjunt, elements protegits pel Pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró. La nau s’obtindrà com a cessió obligatòria i gratuïta del sector per implantar-hi una escola de primària que ocuparà 6.709 m². L’accés a l’escola es farà de forma principal a través d’una plaça de 823 m² de superfície que s’obrirà des del carrer de Cosme Churruca cap a l’equipament i cap al carrer de Lepant.

 

L’ordenació residencial a l’àmbit Lepant-Churruca preveu, en principi, només edificis destinats a habitatges de règim protegit i concertat. En total es construiran uns 33 habitatges de protecció pública i 12 de règim concertat. Els baixos es destinaran a locals comercials i a equipaments municipals.

 

Es preveu que el futur projecte d’urbanització del sector inclogui la transformació del carrer de Cosme Churruca en un vial de prioritat invertida.

 

 

Àmbit del Rengle

 

A aquest àmbit es traslladarà part del sòl residencial que el Pla General de 1996 preveia a la zona Lepant-Churruca. En concret es faran un màxim de 103 habitatges de renda lliure més 5 habitatges de protecció pública de règim concertat i on el 70% com a mínim dels 1.301 m² de les plantes baixes es destinaran a equipament.

 

Després de l’aprovació del text refós per part del Ple, la proposta haurà de superar els tràmits per l’aprovació definitiva, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.