Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comença la campanya de notificacions de la revisió cadastral

Escoltar

Comença la campanya de notificacions de la revisió cadastral

S’han adaptat els valors a la situació del mercat i s’evitarà una pujada de l’IBI del 33% en tres anys

L’alcalde, Joan Mora, i la regidora d’Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, han presentat aquest matí en roda de premsa la campanya sobre la revisió cadastral que va començar la setmana passada per informar els ciutadans dels nous valors dels seus immobles i del conseqüent càlcul de l’import que hauran de pagar l’any que ve per l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Les administracions volen prioritzar la via telemàtica per comunicar als propietaris els valors cadastrals resultants de la revisió sol·licitada per l’Ajuntament l’octubre de 2011 i que va finalitzar fa uns mesos amb l’aprovació de la ponència de valors.

 

Per aquest motiu, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha començat a enviar als propietaris d’immobles de Mataró una carta en la qual es convida a entrar a la pàgina www.sedecatastro.gob.es i seleccionar l’enllaç “Notificació de nous valors cadastrals”. Per accedir a la notificació electrònica només cal introduir la clau que figura a la carta o fer servir el certificat digital o DNI electrònic.

 

Amb aquest sistema els ciutadans estalvien desplaçaments i poden accedir-hi en qualsevol moment del dia. L’únic requisit és disposar d’un ordinador amb connexió a Internet o accedir-ho des dels ordinadors que hi ha a qualsevol gerència de cadastre o a l’Ajuntament.

 

El termini per demanar la notificació electrònica va del 25 d’agost al 20 de setembre.

 

De totes maneres, es manté la via de la compareixença presencial a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament per obtenir la notificació i el termini de sol·licitud de s’allarga fins el 19 de desembre. 

 

A més, entre el 10 d’octubre i el 30 de novembre, el Cadastre enviarà també les notificacions ordinàries tradicionals, és a dir, en paper i amb avís de recepció, a aquells que no l’hagin sol·licitat.

 

Finalment, en cas que l’administració no pugui fer efectiva la notificació dels nous valors de la revisió cadastral per cap d’aquestes vies, procedirà a la notificació mitjançant edictes.

 

Tota la informació sobre la campanya de notificacions està disponible al web de l’Ajuntament www.mataro.cat, a través de l’enllaç “Revisió cadastral 2012”, que figura a la portada.

 


Des que va començar la campanya fins avui l’Ajuntament ha atès 1.012 persones.


 Els rebuts de l’IBI urbà no pujaran més d’un 3,75%

 

Els tipus impositius de l’IBI a Mataró s’han situat sempre en els valors més baixos permesos per la llei, essent el segon municipi de tot l’estat espanyol amb el tipus més baix. Val a dir que l’any 2012, la Llei ja no permetia estar per sota del tipus mínim i va obligar l’Ajuntament a augmentar del 0,33% al 0,4%. A més s’havia d’aplicar un augment addicional del 10% per l’any 2013, el 10% per l’any 2014 i el 10% per l’any 2015. És per evitar aquest augment que s’ha fet la revisió cadastral.

 

Així doncs, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment al juny el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per al 2013, que serà del 1,23 % per als immobles urbans i del 0,58% per als rústics. Complementàriament també va acordar una bonificació destinada a limitar a 3,75% l’increment dels rebuts de naturalesa urbana. 

 

D’aquesta manera, l’Ajuntament preveu garantir-se uns ingressos per continuar prestant serveis a la ciutadania, tenint en compte que l’IBI és el principal tribut de les entitats locals, i intenta moderar la pressió fiscal sobre els ciutadans.

 

La bonificació-topall per als béns de naturalesa urbana serà compatible amb altres bonificacions a què puguin tenir dret els contribuents, però als béns rústics i als de característiques especials no els hi és d’aplicació.

Disminució mitjana del valor dels habitatges d’un 30%

 

D’altra banda, el 30 d’octubre de 2011 l’Ajuntament també va sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’inici de la revisió cadastral a Mataró perquè considerava que els valors cadastrals vigents eren massa alts en relació als valors de mercat, ja que els valors actuals es varen aprovar quan la bombolla immobiliària estava en el seu punt més àlgid, l’any 2005.

 

Els treballs de revisió cadastral realitzats entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Ajuntament indiquen una disminució mitjana de manera conjunta del valor dels immobles a Mataró d’un 30% en els cas dels habitatges. Els immobles de naturalesa no residencial (comercials, industrials, etc...) han tingut una caiguda més pronunciada que els de naturalesa residencial.