Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple acorda fer un Pla d’ajust per retornar a l’Estat els 11,3 milions de les liquidacions de tributs del 2008 i 2009

Escoltar

El Ple acorda fer un Pla d’ajust per retornar a l’Estat els 11,3 milions de les liquidacions de tributs del 2008 i 2009

El pla preveurà el pagament fraccionat mensual durant 10 anys

El Ple de l’Ajuntament va adquirir ahir el compromís d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un Pla d’ajust per poder retornar en 10 anys els resultats de les liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009.


 

Aquells dos anys l’Estat va transferir als ajuntaments més diners dels que corresponien i, en el cas de Mataró, les liquidacions definitives han donat com a resultat que l’Ajuntament ha de retornar 2,8 milions del 2008 i 8,5 milions del 2009.  

 

El projecte de llei de pressupostos de l’Estat preveu que en el cas que les entitats locals amb població superior als 75.000 habitants incompleixin els objectius d’estabilitat pressupostària, els límits d’endeutament o els terminis de pagament establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat (com és el cas de Mataró), hauran d’aprovar un Pla d’ajust, que garanteixi la correcció d’aquells incompliments, i acceptar la possible imposició per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de condicions particulars en matèria de seguiment i remissió d’informació, així com, en el seu cas, d’adopció de mesures extraordinàries d’ajust que permetin aquella correcció.

 

S’estableix que s’entendrà acomplert el requisit d’aprovació del pla d’ajust en aquells casos en els que s’hagués aprovat el regulat en l’article 7 de RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de  finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals, no essent el cas d’aquest Ajuntament, que tot i portar-lo al Ple, no es va aprovar.

 

El nou Pla d’ajust que el Govern municipal ha d’elaborar establirà de quina manera es retornaran els 11,3 milions d’euros a l’Estat, garantint el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic previstos en la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2012. En concret, es preveu el fraccionament en 120 mensualitats dels diners.

 

L’acord va ser aprovat ahir a la nit en el Ple per tots els grups municipals a excepció de la CUP, que va votar en contra.