Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat la continuïtat dels centres especials de treball i la inserció dels discapacitats al món laboral

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat la continuïtat dels centres especials de treball i la inserció dels discapacitats al món laboralEl Ple de juny va aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada pels grups municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA, PxC i la CUP, per tal de garantir la continuïtat dels centres especials de treball i la inserció a l’empresa ordinària de les persones discapacitades.


 

El grup de PxC també va portar a aprovació una proposta de resolució en defensa de la inserció laboral que no va prosperar.

 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“El projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92 %. A Catalunya representa més de 252 milions d’euros. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció el mercat de treball.

 

Per aquesta raó, que els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents,

 

ACORDS:

 

1. Instar el Govern de la Generalitat a:

 

a. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat intel·lectual, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels centres especials de treball.

 

b. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic per als CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorial d’aquests.

 

c. Mantenir els ajuts als centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats.

 

d. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75 % del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials dificultats.

 

2. Instar el nou Govern de l’Estat a què les seves aportacions econòmiques en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011 per tal d’assolir els punts anteriors d’aquesta proposta de resolució.

 

3. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:

 

a. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els centres especials de treball d’iniciativa social.

 

b. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contactes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als centres especials de treball.

 

4. Comunicar aquests acords al Patronat de la Fundació Maresme, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat”.