Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova un Pla d’ajust que permetrà a l’Ajuntament pagar 5,479 milions d’euros a proveïdors

Escoltar

El Ple aprova un Pla d’ajust que permetrà a l’Ajuntament pagar 5,479 milions d’euros a proveïdors

El Pla també permet retornar en 10 anys 10 milions que es deuen a l’EstatEl Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí un Pla d’ajust que remetrà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb una doble finalitat: poder accedir al mecanisme de pagament a proveïdors establert per l’Estat i poder reintegrar de 5 a 10 anys els saldos deutors de les liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 (2.791.378,77 €) i 2009 (8,5 milions d’euros).


 

El Pla d’ajust s’ha aprovat amb els vots positius de CiU, PSC i PxC; ICV-EUiA s’ha abstingut i la CUP hi ha votat en contra. L’alcalde, Joan Mora, ha volgut agrair el suport dels grups municipals per poder tirar endavant aquest Pla d’ajust que permetrà, juntament amb altres mesures d’estalvi, redreçar la situació financera en la que es troba actualment l’Ajuntament.

 

El Pla ha estat confeccionat pels serveis tècnics de l’Ajuntament i informat positivament per l’Interventor en base al marc legal establert RDL4/2012 i pel projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012 que estableixen mesures de la lluita contra la morositat i a favor de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

 

En aquests moments, l’import pendent de pagar als proveïdors és de 5.479.783,04 €, que corresponen a factures de 2009 de les empreses públiques Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA) i Gestió d’Infraestructures de Trànsit (GINTRA).

 

Pel que fa a les liquidacions negatives de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE), l’import que resta actualment pendent de retornar a l’Estat és de 10.732.979,96 €. Els diners es retornaran en 120 mensualitats i a un interès del 5,934 %.

 

 

Mesures i objectius del Pla d’ajust

 

El Pla incorpora les mesures a prendre per part de l’Ajuntament per tal de restablir els equilibris pressupostaris, econòmics i financers següents:

 

1.      Eixugar el romanent de tresoreria negatiu de 31 de desembre de 2011.

2.      Complir amb el termini de pagaments a proveïdors.

3.      Reduir el nivell d’endeutament de l’Ajuntament.

4.      Donar compliment als criteris d’estabilitat pressupostària.

 

L’últim romanent de tresoreria ha estat negatiu (– 11.586.031,33 €) i la previsió d’evolució que es recull en el Pla és que es converteixi en positiu a 31 de desembre de 2015.

 

El termini mig de pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’any ha estat de 132,43 dies. El Pla preveu la reducció progressiva dels terminis de pagament amb l’objectiu de complir amb els 40 dies establerts per llei.

 

El nivell d’endeutament actual és del 110, 45 % dels ingressos corrents (incloent els avals). El límit per poder concertar nou endeutament és del 75 % i la previsió és poder assolir aquesta xifra a partir del 2014.

 

 

Antecedents

 

El Pla d’ajust aprovat ara és, en part, una actualització del Pla d’ajust confeccionat al mes de març amb l’objectiu d’accedir al finançament ofert pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que no va ser aprovat pel Ple i que llavors sumava factures de proveïdors per valor de 12.079.395,64 milions d’euros.

 

També és una materialització del compromís adquirit pel Ple de l’Ajuntament al maig en relació a demanar a l’Estat l’ampliació del retorn de la PIE del 2008 i 2009 de 5 a 10 anys, dos anys en què l’Estat va transferir als ajuntaments més diners dels que corresponien i que, en el cas de Mataró, van donar com a resultat que s’havien de retornar 11,29 milions d’euros, dels quals 2,8 corresponien al 2008 i 8,5 al 2009.