Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple reclama el nou edifici de l’Escola Germanes Bertomeu i mesures contra el fracàs escolar en escoles en desavantatge

Escoltar

El Ple reclama el nou edifici de l’Escola Germanes Bertomeu i mesures contra el fracàs escolar en escoles en desavantatge

El Ple municipal va aprovar dijous passat, 7 de juny, per unanimitat, una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA i la CUP que reclama a la Generalitat de Catalunya que acceleri els tràmits per a la construcció del nou edifici de l’Escola Germanes Bertomeu, previst a la ronda de Rafael Estrany.

 

Així mateix, l’acord demana que es mantingui el projecte “4 cordes” desenvolupat per aquest centre educatiu i, en línies generals, que s’estableixin les polítiques educatives necessàries per compensar el risc de fracàs escolar en aquelles escoles que, per diferents motius, es troben en condicions de desavantatge en relació a d’altres.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“No fa ni tres mesos que l’OCDE presentava un dels seus informes “Equity and quality in education. Supporting disadvantaged students and schools”. Traduït al català, seria: “Equitat i qualitat en l’educació. Suport a les escoles i als estudiants en situació de desavantatge”. Aquest informe, que es troba a l’abast de totes aquelles persones que el vulguin consultar, fa un seguit de recomanacions als polítics per reduir el fracàs escolar.

 

Partint de la base que no tothom inicia el seu procés vital des del mateix punt de partida, definint l’equitat en educació com una suma de justícia i inclusió, (“L’equitat en l’educació significa que les circumstàncies personals o socials, com gènere, origen ètnic o antecedents familiars, no obstaculitzin l’assoliment del potencial educatiu de cadascú (justícia), i que totes les persones assoleixin un nivell determinat com a mínim d’habilitats (inclusió).”) , recomana un seguit d’actuacions, algunes dirigides al sistema educatiu en general i d’altres a donar suport a escoles que es troben en entorns social i culturals desafavorits.

 

ºLa nostra ciutat no és aliena a aquesta problemàtica. Els nostres nivells de fracàs escolar són elevats i dins del nostre mapa escolar local no totes les escoles es troben en una mateixa situació, pel que fa al punt de partida dels seus alumnes.

 

Una ràpida mirada a les darreres dades lliurades per l’Institut Municipal d’Educació (IME), actualitzades a 7 de maig de 2012, ens diuen moltes coses sobre aquest tema de l’equitat:

 

- Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a totes les escoles de la ciutat: 19,98%

- Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a les escoles públiques de la ciutat: 22,02%

- Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a les escoles concertades de la ciutat: 17,51%

 

Els promitjos ja parlen per sí sols, però si entrem en detall veurem que a la nostra ciutat hi ha algunes escoles, totes elles públiques, que superen el 30% d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE). Aquestes escoles tenen un risc important de quedar-se indefinidament en una situació de vulnerabilitat, malgrat l’esforç d’equips de professors i professores excel·lents i el suport de les famílies, si no se’ls aplica polítiques compensatòries que al mateix temps que les ajuden a desenvolupar projectes d’excel·lència per la millora de l’èxit escolar, les fan atractives per a amplis sectors de la població, trencant així aquest procés pervers.

 

Al llarg dels darrers anys, el disseny de polítiques d’equitat ha estat una constant dels governs locals. Per justícia social, però també perquè el fracàs escolar es paga amb escreix al cap de molts pocs anys d’haver oblidat les polítiques d’equitat en l’educació.

 

La darrera setmana ha arribat a tots els grups polítics de la ciutat una demanda de suport per part d’una de les escoles amb un índex més elevat d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE): l’Escola Germanes Bertomeu. Aquesta escola té un 34,39% dels seus alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE).

 

Atès que aquesta escola es troba ocupant un edifici dels més antics de la ciutat amb un llarg llistat de millores pendents.

 

Atès que aquesta escola gaudia d’un projecte musical específic, el “4 cordes”, que la podia fer atractiva per a amplis sectors de la població mataronina, a la vegada que afavoria l’assoliment d’importants competències educatives, i que hi havia el compromís de mantenir-lo fins l’any 2014.

 

Atès que les AMPAs d’escoles amb un alt percentatge de població social i cultural desafavorida tenen greus dificultats per seguir gestionant els menjadors escolars donat l’endarreriment en el pagament de les beques de menjador.

 

Els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP proposen que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Mataró adopti els següents acords:

 

1. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a que acceleri els tràmits per a la construcció del nou edifici de l’escola Germanes Bertomeu en els terrenys de la ronda de Rafael Estrany, cedits pel municipi, tal i com estava previst.

 

2. Mantenir el projecte “4 cordes” fins al 2014, tal i com estava previst, amb l’objectiu de fer-ne una avaluació i tenir prou elements per pensar en la seva ampliació o finalització.

 

3. Dissenyar, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels convenis de col·laboració previstos a la Llei d’Educació, polítiques educatives que tinguin com a objectiu la compensació de les dificultats de les escoles de la ciutat que, per la seva ubicació, antiguitat de les infraestructures o composició social del seu alumnat, presenten una situació de desavantatge en relació a d’altres, amb un alt risc d’entrar en un procés que els posa molt difícil l’increment de les seves taxes d’èxit escolar.

 

4. Instar el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal que facin efectives les beques de menjador del present curs escolar pendents, i al mateix temps estudiar per part dels serveis econòmics de l’Ajuntament la possibilitat d’avançar l’import de les beques, tal i com s’havia fet en anys anteriors”.