Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova un Pla de sanejament i un Pla econòmic-financer per al període 2012-2016

Escoltar

L’Ajuntament aprova un Pla de sanejament i un Pla econòmic-financer per al període 2012-2016El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir un Pla de sanejament i un Pla econòmic-financer per al període 2012-2016 amb els vots a favor de CiU, PSC i ICV-EUiA, les abstencions del PP i PxC i el vot en contra de la CUP.


 

Aquests dos plans tenen com a objectiu comú millorar l’estat de les finances municipals, a través de tres grups de mesures destinades a: eixugar el romanent de tresoreria negatiu de l’últim exercici, absorbir els deutes del Grup PUMSA i, finalment, programar la manera com es restablirà l’estabilitat pressupostària després d’haver de fer front al nou endeutament contret.

 

1. L’Ajuntament es compromet a eixugar a data 31 de desembre de 2013 el romanent negatiu de tresoreria de l’exercici pressupostari 2011, que és d’11,6 milions d’euros. Per fer-ho l’Ajuntament demanarà nou crèdit als bancs per valor de 7,5 milions i la resta, 4,1 milions corresponen als que deu PUMSA al Tecnocampus procedents de la càrrega urbanística del  rengle i que ara seran traspassats  a l’Ajuntament.

 


2. L’Ajuntament absorbeix part dels crèdits de les empreses municipals PUMSA i GINTRA, que pugen 18,5 milions, i també el crèdit de 5,4 milions necessari per fer front al pagament de factures dels seus proveïdors.

 

Les mesures 1 i 2 generen nou endeutament a l’Ajuntament per valor de 31,5 milions, fet que el situa per sobre dels límits permesos per la llei, de manera que l’Ajuntament es compromet també a prendre un seguit de mesures per restablir l’estabilitat pressupostària a partir de 2013, en què l’endeutament se situarà al 106%, i per baixar-lo fins el 75% l’any 2015.


 

L’alcalde, Joan Mora, acompanyat de la regidora d'Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, va explicar ahir en roda de premsa que el Pla de sanejament de l’Ajuntament aprovat no és la solució definitiva als problemes econòmics del Grup Ajuntament -format per l’ens local, organismes autònoms i empreses municipals- però sí que és un pas endavant important per fer front al futur en millors condicions. “Malgrat que el pla de sanejament tingui data de finalització al 2016, no serà fins el 2022 aproximadament quan aconseguirem aplanar definitivament el deute adquirit per PUMSA durant els últims anys”, va dir l’alcalde.

 

Joan Mora va afegir que la principal conseqüència del pla és la dràstica reducció de les inversions, ja que l’Ajuntament no les podrà realitzar si els recursos econòmics no venen d’altres administracions, com la Unió Europea, l’Estat, la Generalitat o la Diputació. Es calcula que aquesta situació es mantindrà fins el 2015-2016, anys en què l’Ajuntament podria tornar a demanar crèdit per fer front a inversions.

 

Finalment, Mora va qualificar d’ “incertesa” la situació generada amb la factura que PUMSA té pendent amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que actualment puja 21,66 milions d’euros, per la construcció de l’edifici de negocis del Rengle. L’administració reconeix el deute amb la constructora i va arribar a abonar l’IVA, però no pot fer front a la resta per falta de tresoreria en aquests moments. La factura no va poder ser inclosa en el Pla d’ajust per al pagament de factures als proveïdors, fet que hagués garantit a FCC el seu cobrament a través de l’Estat, perquè va ser presentada amb data posterior al 31 de desembre de 2011 malgrat que correspon a feines acabades el juliol de 2010. “És evident que ni PUMSA ni l’Ajuntament tenim diners per pagar a Fomento i si no arribem a un acord amb l’empresa, que jo crec que sí, no sé com solucionarem aquest tema”, va afirmar. L’acord passaria per pagar el deute amb un mix de diners en efectiu, actius de PUMSA (propietats) i participacions conjuntes en el desenvolupament de nous sectors urbanístics a la ciutat.

 

 

Mesures per al 2013

 

Entre les mesures d’ajust previstes en el Pla de Sanejament per al 2013 hi ha l’increment màxim de la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles (IBI) un 3,75%, fet que permetrà a l’Ajuntament ingressar 1,2 milions d’euros més, la revisió del contracte de la grúa per rebaixar el dèficit que aquest servei genera, i l’ingrés de 2 milions d’euros extraordinaris dels dividends de la companyia Aigües de Mataró.

 

Pel que fa a les despeses, entre les mesures d’ajust previstes per l’any que ve hi ha actuacions per reduir el dèficit a Mataró Bus, fet que permetrà estalviar 430.000 euros aproximadament.

 

 

Acords del Ple complementaris

 

El ple extraordinari celebrat ahir al vespre va aprovar també altres dictàmens que són conseqüència o tenen relació directa amb el Pla de sanejament i el Pla econòmic-financer per al període 2012-2016, com ara: la modificació del pressupost municipal 2012, l’aprovació de dues de les operacions de préstec a llarg termini abans esmentades (18,5 milions i 5,4 milions) i l’autorització a PUMSA perquè concerti operacions de préstec a llarg termini per import global de 16,6 milions amb l’objectiu de refinançar el seu endeutament actual.

 

L’alcalde va agrair a les entitats financeres l’esforç que estan fent per acceptar les peticions de novacions dels crèdits sol·licitats per l’Ajuntament, en els quals s’estan aconseguint renegociar els deutes amb un interès del 3,5% de mitjana.