Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crea un registre d’afectats per les participacions preferents

Escoltar

L’Ajuntament crea un registre d’afectats per les participacions preferents

El Ple aprova una moció sobre la problemàtica generada per aquest producte financer

El Ple va aprovar ahir una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA sobre uns productes financers anomenats participacions preferents. L’Ajuntament té constància que a Mataró hi ha almenys una trentena de persones afectades per l’emissió d’aquestes participacions preferents, que van invertir els seus estalvis sense saber que l’entitat bancària les feia cotitzar en mercats de risc i ara no tenen capacitat per recuperar el capital. 


 

L’alcalde, Joan Mora, va advertir que l’Ajuntament no pot solucionar la problemàtica directament, però pot ajudar a vehicular totes les queixes i/o denúncies de manera conjunta davant el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que dimarts va visitar Mataró i va comprometre’s a estudiar el cas per reclamar l’actuació oportuna a qui correspongui.

 

L’Ajuntament s’ofereix, doncs, per fer un primer pas i crear un registre d’afectats a la ciutat i poder traslladar-ho després al Síndic. De moment, els interessats poden adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor situada a l’edifici de l’antiga escola universitària politècnica (avinguda de Puig i Cadafalch, 101).

 

A més, el proper 6 de març, a les 17 hores, al Centre Cívic Pla d’en Boet, hi haurà una reunió informativa a càrrec de l’Associació d’Usuaris, Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE).

 

“Jo qualificaria la situació com a dramàtica... és un escàndol financer, una estafa a molta gent gran d’aquesta ciutat i de tot arreu, a la que malauradament els hem de dir que no tenim competències per resoldre-ho, però sí per ajudar-los a traslladar la problemàtica a aquells llocs que sí poden fer-ho”, ha dit avui l’alcalde durant la roda de premsa sobre el Ple d’ahir.

 

Els grups municipals van debatre anit dues mocions al respecte. Una d’ICV i una altra de PxC, que no va prosperar.

 

La moció aprovada va obtenir el suport de tot el Consistori, a excepció del grup municipal de PxC i diu textualment el següent:

 

“Les participacions preferents són instruments financers emesos per una entitat bancària que paguen un cupó fix durant un venciment indefinit. A trets generals, es caracteritzen per no atorgar drets de veu i vot en la junta general de l’entitat a l'inversor, i en cas de concurs de creditors els inversors es troben just davant dels accionistes, és a dir, que els accionistes serien els últims a cobrar en situació de fallida i els amos de participacions preferents els penúltims.

 

Les característiques d'aquestes emissions que cotitzen en mercats desconeguts per a l'inversor del carrer i que deixen al comprador a expenses del venedor en molts fronts tenen unes característiques comunes bàsiques:

 

La primera és que es tracta d'emissions de caràcter perpetu, la qual cosa significa que el banc o l'empresa emissora no tenen l'obligació de rescatar-les en cap moment prefixat. És a dir, l'inversor presta els seus diners a canvi d'un dividend anual, però no té clar quan recuperarà el principal. Per aquest motiu cobra importància el mercat on cotitzen les participacions. És l’AIAF, el mercat espanyol de referència per al deute corporatiu o renda fixa privada integrat en Borses i Mercats Espanyols (BME), un parquet molt diferent del borsari on l'abundància de liquiditat brilla per la seva absència i l'accés no és igual de transparent que altres Borses.

 

La segona peculiaritat és la remuneració. Es fixa en forma de rendibilitat i sol estar referenciada a l'Euríbor amb un diferencial afegit, la qual cosa es cobra en un dividend, amb tots els seus avantatges i inconvenients. Quin és el perill? Que els dividends estan subjectes a l'obtenció de benefici, així que si una entitat entra en pèrdues, té dret a cancel·lar la retribució. En general, solament haurà de pagar dividend si també ho fa amb les accions.

 

I una tercera consideració és que la majoria de les emissions de preferents cotitza amb pèrdues al mercat de renda fixa, així que l'inversor que vulgui recuperar els seus diners de manera unilateral haurà d'assumir que aconseguirà menys del que va donar.

 

La venda massiva per part dels bancs i caixes de Participacions Preferents a persones amb escassa o nul·la cultura financera ha constituït un escàndol de proporcions gegantines, una veritable estafa. I això no hauria d’haver succeït si s’hagués complert la directiva europea sobre mercats d'instruments financers (MIFID) que obliga als bancs a sotmetre a un examen als seus clients abans de vendre'ls productes financers complexos. Si desconeixen què estan contractant, l’entitat té prohibit signar el tracte. Això en la teoria, perquè a la pràctica s’ha col·locat el producte a persones amb escassa o nul·la cultura financera, com tothom sap ja.

 

L’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d'abril, modifica, entre altres, l'anterior normativa sobre coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers. En definitiva, suposa la transposició de la Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009, aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les participacions preferents.

 

La nova llei ha disminuït substancialment l'atractiu de les emissions de participacions preferents, de les quals van usar i van abusar les entitats financeres durant l'any passat, fins a captar uns 11.660 milions d'euros. No obstant això, les emissions anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses de les noves exigències. Són, doncs, milers i milers les persones atrapades per aquest producte que ara no poden recuperar els seus estalvis o si ho fan (a traves d’un canvi de participacions per accions ofert per alguna entitat) ho faran amb una considerable pèrdua de valor nominal. Tot i això, no n’hi ha prou.

 

ICV-EUiA, davant d’aquest monumental engany als ciutadans i ciutadanes, ha registrat una Proposició no de Llei sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per tal de demanar al Govern, entre d'altres qüestions, que coordini amb el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions necessàries per tal que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que van subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa tolerància al risc.

 

A la nostra ciutat, el nombre de damnificats i damnificades, tot i que desconegut oficialment, ens acostaria a milers de persones, atès que alguna de les principal entitats que operen a la nostra ciutat són posseïdores d’aquest tipus de producte que van comercialitzar de manera substancial els darrers anys.

 

Donada la magnitud de l’univers humà afectat, donat que l’abast de la tragèdia és d’àmbit estatal, i les solucions hauran de venir de la mà del Congrés dels Diputats, què és qui te competències per legislar a tot l’estat espanyol, ICV-EUiA sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:

 

1.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que actuï perquè es torni el capital inicial als afectats.

 

2.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi un projecte de llei de transparència i qualitat en la comercialització dels productes financers per acabar amb els abusos de les entitats.

 

3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d'inversió a comportar-se amb “diligència i transparència”, vetllant per l’interès dels seus clients i cuidant dels seus interessos com si fossin els propis.

 

4.- Instar el Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els tests de conveniència amb l'objectiu que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc, quedi sense efectes legals, en el cas que no sigui un producte adequat al perfil de coneixement de la persona contractant o que no s'adeqüés als riscos que manifestava estar disposat a assumir; que garanteixi que la CNMV faci en el futur correctament les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la comercialització a minoristes i que dugui a terme les sancions corresponents a les entitats financeres que van vulnerar la llei ignorant els requisits legals per a la comercialització de determinats productes financers de risc com és el cas de les participacions preferents.

 

4.- Que l’Ajuntament de Mataró posi a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Mataró un servei d’assessorament per aquelles persones afectades per la possessió de Participacions Preferents que necessitin informació al respecte.”