Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova el seu Pla de prevenció de residus municipals

Escoltar

Mataró aprova el seu Pla de prevenció de residus municipals

Pretén reduir la quantitat, diversitat i toxicitat dels residus generatsEl Ple municipal va aprovar inicialment dijous passat el Pla de prevenció de residus municipals. Aquest document, aprovat per unanimitat, defineix les línies estratègiques de futur per aconseguir una reducció tant quantitativa com qualitativa dels residus generats per la ciutat.

 

La generació de residus a la ciutat s’ha mantingut en la darrera dècada força constant i, fins i tot, s’ha situat per sota del promig de generació del conjunt del Maresme i de Catalunya. Tot i això,  els resultats s’han de reduir encara més per assolir l’objectiu marcat pel Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012), que per al 2020 obliga a reduir en un 10% la generació per càpita respecte a la producció del 2006. Aquell any Mataró va generar 1,56 kg de residus per habitant i dia.

 

El Pla, que es va encarregar a la passada legislatura, ha estat redactat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració. Ha tingut un cost de 59.000 €, finançat en part per una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 36.069,34 €. Durant la redacció del Pla s’han dut a terme diferents actuacions (reunions amb associacions, entitats i escoles, web de divulgació) per copsar els hàbits de la població en termes de prevenció i permetre, alhora, la participació activa en la seva elaboració.

 

 

Objectius del Pla

 

Els objectius del Pla de prevenció es concreten els 3 punts següents:

 

- Fomentar la reducció de la generació de residus a la ciutat.- Disminuir la quantitat de substàncies perilloses contingudes en els materials i productes, i els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels residus generats.- Mobilitzar a tots els actors implicats en promoure un canvi d’hàbits orientat a la prevenció de residus: ciutadania, empreses, comerços, associacions i administracions.

 

 

Actuacions previstes

 

El Pla de prevenció de residus contempla dur a terme 43 actuacions agrupades en 17 línies estratègiques dels següents àmbits temàtics:

 

- Fracció orgànica de residus municipals: aplega actuacions de foment del compostatge, de reducció del malbaratament alimentari i de reducció/aprofitament de la fracció vegetal.

 

- Fracció paper i cartró: inclou actuacions de reducció del paper als centres educatius, als equipaments i serveis municipals, a les oficines i als habitatges.

 

- Fracció envasos lleugers: preveu actuacions de reducció de la utilització d’envasos i embalatges i de reducció de l’ús d’envasos de begudes.

 

- Fracció vidre: inclou actuacions per a la reducció del vidre envàs.

 

- Fracció altres: aplega accions de foment de la preparació per a la reutilització, de foment de la reutilització, i altres accions de prevenció.

 

- Actuacions transversals: preveu accions de comunicació, formació i assessorament, de participació i col·laboració en projectes de prevenció, i altres actuacions.

 

- Agents i llocs específics: inclou accions de reducció en àmbits específics i d’ambientalització d’equipaments municipals.

 

Es preveu executar les accions en dues fases: a curt termini (2012-2016) i a llarg termini (2017-2020). De cada actuació s’ha elaborat una fitxa que determina, entre altres dades, quins són els objectius a aconseguir, en quina fase del pla s’executarà i els costos que suposa la seva execució.

 

El pressupost total aproximat per a l’aplicació de les accions incloses en el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Mataró suma un total de 474.250 €. Es preveu que cada actuació s’aprovi individualment, d’acord la disponibilitat pressupostària existent en cada moment.