Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tots els grups municipals s’uneixen per reclamar a la Generalitat els pagaments pendents de la Llei de barris

Escoltar

Tots els grups municipals s’uneixen per reclamar a la Generalitat els pagaments pendents de la Llei de barris

El Ple de dijous passat va aprovar per unanimitat una proposta de resolució sobre la Llei de barris que insta el Govern de la Generalitat a realitzar els pagaments pendents dels ajuts atorgats pels barris de Cerdanyola i Rocafonda.


 

La proposta, presentada a instàncies de PSC, ICV-EUIA, PPC i CUP, va ser aprovada amb el suport de CiU i PxC.

 

“La Llei 2/2004, de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, té com a objectiu la inversió i actuació coordinada en aquells barris on es concentren processos de regressió urbanística, de manca d’equipaments, o d’altres problemes demogràfics, socials i econòmics.

 

Des de la seva aprovació s’han realitzat set convocatòries, des de l’any 2004 al 2010, i actualment existeixen 92 plans de millora en barris de tot Catalunya, que beneficien a 810.000 habitants, i representa una inversió directa de 990M€ entre ajuntaments i Generalitat.

 

L’Ajuntament de Mataró a l’any 2001 aprovava el Pla Integral de Rocafonda-El Palau, després d’un procés d’elaboració i treball tant per part dels professionals de l’administració com per part d’entitats i veïns d’aquests dos barris, una experiència pilot molt positiva, que va ser un dels embrions de la futura Llei de barris aprovada pel Parlament de Catalunya, i l’aposta per altres plans de barri a la nostra ciutat.

 

Aquests Plans afronten els problemes de manera integral, treballant de forma multidisciplinar, i amb la participació de tots els agents implicats: administracions, professionals, veïnatge, entitats, agents socials i econòmics. Donen resposta des dels diferents àmbits i de forma coordinada i transversal: urbanístic, social, de participació ciutadana, gestió de l’espai públic,...per tal d’optimitzar els recursos i aconseguir impactes millors.

 

L’Ajuntament de Mataró va presentar el Pla Integral de Cerdanyola a la convocatòria l’any 2005 i el Pla Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador a l’any 2007. Les inversions i les millores que s’han anat produint i que necessiten continuar, són evidents i contribueixen a la cohesió i la qualitat de vida.

 

El Govern de la Generalitat ha suspès les convocatòries de la Llei de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial des de l’any 2011 i correm el risc que suspengui també per aquest any les aportacions als Plans de Barris ja concedits anteriorment.

 

Per altra banda, la crisi econòmica actual suposa riscos no només per certs col·lectius, també per determinades zones urbanes. L’atur i la precarietat laboral, les retallades en els serveis bàsics com l’educació, la salut i l’atenció social, el risc de degradació urbana i en l’habitatge, els problemes del comerç de proximitat, ... es visualitzen i afecten a nivell territorial i provoquen incerteses que agreugen la situació de determinats barris i dels seus veïns i veïnes. La cohesió social ens la juguem en la cohesió dels nostres barris. El fet que el Govern de la Generalitat aturi de manera dràstica aquesta línia d’intervenció i provoca riscos seriosos per a la cohesió social i urbana.

 

És per tot això que aquest grup municipal proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 

1.      L’Alcalde farà públiques les aportacions pendents per part del Govern de la Generalitat en els dos projectes concedits i actualment en marxa: Cerdanyola i Rocafonda-El Palau-Escorxador.

 

2.      Instar al Govern de la Generalitat a realitzar els pagaments pendents en ambdós projectes.

 

3.      L’Alcalde proposarà a la Generalitat de Catalunya convocar  Comitè mixt de seguiment d’ ambdues lleis de barri per tal d’actualitzar els compromisos adquirits en el seu dia tant per part de la Generalitat com de l’Ajuntament.

 

4.      Instar el Govern de la Generalitat a fer les noves convocatòries de la Llei de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, per aquest any 2012 i els següents.

 

5.      Instar a la Generalitat que revisi l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 54 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius.

 

6.      Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Economia i Universitats, i als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya.